Archievenoverzicht

Overzicht van alle archieven die het Gemeentearchief Wageningen beheert, mét links naar inventarissen.

N.B. Als de naam van het archief rood is, dan kunt u de inventaris van dat archief als pdf openen door op de archiefnaam te klikken.


1. OVERHEIDSARCHIEVEN

 

1.1 ARCHIEVEN VAN HET OPENBAAR BESTUUR

 

Gemeentebestuur

 

Plaatselijke overheidsinstellingen met een specifieke taak

OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

 • 146 Bouwdossiers (1902-2005) (Meer informatie over inzage: klik hier), N.B. niet van alle panden zijn dossiers aanwezig!, straatnaamindex, 168 m.
 • 027 Bouwpolitie; sloopvergunningen (1900-1980, ca.), straatnaamindex, 6,5 m + aanvulling, ongeïnventariseerd, 2 m.
 • 136 Bouwpolitie; Bouw- en constructiedossiers Zwembad Rustenburg (1950-2004), ongeïnventariseerd, 0,75 m.
 • 084 Dienst Gemeentewerken (1920)1940-1986, inventaris, 11 m [plus 9 m. aanvulling, ongeïnventariseerd]
 • 143 Gemeentelijk Grondbedrijf (1934-1986), inventaris, 0,75 m.
 • 140 Gemeentelijke Schoonheidscommissie (1968-1987), ongeïnventariseerd, 0,37 m.
 • 009 Kadastrale leggers der gemeente Wageningen (1832-1990 ca.), inventaris, 10 m.
 • 092 Raadscommissie Openbare Werken (1919-1972), ongeïnventariseerd, 0,12 m.
 • 142 Werkarchief H. Breedveld, projectleider Noord-West (1987-2004), ongeïnventariseerd, niet openbaar, 8,5 m.

 

FINANCIËN

 • 104 Gemeenteontvanger (1920-1972, ca.), ongeïnventariseerd 20,25 m.
 • 100 Raadscommissie Financiën (1958-1962), inventaris, 0,04 m.

 

JUSTITIE, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

 

BURGERLIJKE STAND

(N.B. Voor bevolkingsregisters zie ook het Nieuw Archief Wageningen, inv. nrs. 2195-2299)

 • 202 Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Wageningen (1811-1970), overzicht, 4,8 m.
  N.B. Scans van akten van geboorten 1811-1902, huwelijken 1811-1932 en overlijden 1811-1950 zijn te vinden via de site GenVer (scroll daar naar beneden voor Wageningen).

 

OPENBARE GEZONDHEID

 • 012 Algemene Begraafplaatsen Wageningen (1829-1965), deels geïnventariseerd, 2,00 m.
 • 085 Gemeentelijke Reinigingsdienst (1921-1966), ongeïnventariseerd, 1 m.
 • 086 Gemeentelijk Badhuis (1932-1967), ongeïnventariseerd, 0,5 m.
 • 164 Hinderwetvergunningen (ca. 1942-1986), index op straat en bedrijf, 12 m.


ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN

 • 101 Commissie voor het Marktwezen (1923-1949), inventaris, 0,01 m.
 • 126 Gemeentelijk Antennebedrijf (CAI) (1970-1983), ongeïnventariseerd, 0,25 m.
 • 132 Gemeentelijk Gas-, Waterleidings- en Verwarmingsbedrijf (1896-1979), ongeïnventariseerd, 48,5 m.
 • 093 Raadscommissie voor de bedrijven (1936-1960), ongeïnventariseerd, 0,06 m.

 

SOCIALE ZORG

 • 131 Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken (1887-1986), ongeïnventariseerd, niet openbaar, 5,62 m.
 • 094 Raadscommissie Sociale Zaken, Gezondheidszorg en Milieuhygiëne (1976-1978), ongeïnventariseerd, 0,06 m.

 

ONDERWIJS EN CULTUUR

 

1.2 ARCHIEVEN VAN REGIONALE OVERHEDEN

 • 127 Openbaar Lichaam Gasvoorziening Midden-Oost Nederland (1955-1974), archiefnummer 127, ongeïnventariseerd, 0,87 m.

 

1.3 ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN

 

1.4 DTB-REGISTERS (RETRO-ACTA VAN DE BURGERLIJKE STAND)

 

1.5 ARCHIEVEN VAN WATERSCHAPPEN

De onderstaande archieven zijn NIET in Wageningen, maar bevinden zich bij het Gelders Archief in Arnhem. Het Gemeentearchief Wageningen bezit wel reproducties op microfiche van deze archieven. Als u op de namen van de volgende twee archieven klikt, wordt u doorgelinkt naar de inventarissen op de site van het Gelders Archief.

 

 

2. PARTICULIERE ARCHIEVEN


2.1 ARCHIEVEN VAN INSTELLINGEN VAN ECONOMISCHE AARD


Ambacht, industrie en handel


Bank- en verzekeringswezen

 

Nutsbedrijven

 

2.2 ARCHIEVEN VAN INSTELLINGEN VAN SOCIALE AARD

 

Zorg voor armen en werklozen

 

Zorg voor minderjarigen en bejaarden


Welzijn en maatschappelijk werk

 • 194 Pro Juventute Wageningen (1949-1977), ongeïnventariseerd, 0,12 m.
 • 049 Stichting Jeugdzorgwerk (1957-1968), ongeïnventariseerd, 0,12 m.
 • 070 Stichting Katholieke Maatschappelijke Gezinszorg (1949-1976), inventaris, 0,27 m.
 • 161 Stichting Sociaal Fonds Zeegers Installateurs (1957-2001), ongeïnventariseerd, 3 m.
 • 121 Stichting Vrouwenraad Wageningen (1968)1982-1994, ongeïnventariseerd, 0,62 m.
 • 137 Stichting en buurtcentrum 't Wijkhuis (1957)1963-1994(1995), ongeïnventariseerd, 0,62 m.
 • 090 Unie van Vrijwilligers, afdeling Wageningen [U.V.V], (1955-2002, ca.), ongeïnventariseerd, 4 m.
 • 120 Vrijwilligers Centrale Wageningen (1982-1993, ca.), ongeïnventariseerd, 1,5 m.
 • 133 Werkgroep Stichting Vrouwenhuis (1978-1990, ca.), ongeïnventariseerd, 1,5 m.

 

Sociale woningbouw

 

Hulpverlening in bijzondere omstandigheden


Gemeenschapsbevordering

 • 180 Buurtvereniging Juliana (1937-2012), inventaris, 1,38 m.
 • 111 Stichting Exploitatie van een Volkshuis Wageningen (1912-1986), ongeïnventariseerd, 5,12 m.
 • 185 Hand- en Spandienst wijk Nude, inventaris, 0,01 m.
 • 199 Surinaamse vereniging Redi Doti (ca. 1963-2007), ongeïnventariseerd, 3 m.

 

2.3 ARCHIEVEN VAN VAK- EN STANDSORGANISATIES

 • 052 Werkliedenvereniging Nut en Genoegen (1885-1952), inventaris, 0.37 m.
 • Algemene Nederlandse Typografen Bond en Algemene Nederlandse Grafische Bond (1912-1986): zie archief Het Volkshuis (rubriek 2.2)

 

2.4 ARCHIEVEN VAN INSTELLINGEN VOOR DE VOLKSGEZONDHEID

 • 103 Openbaar Lichaam Vleeskeuringsdienst Slachthuis Renkum-Wageningen (1966-1972 ca,), ongeïnventariseerd, 0,62 m.
 • 190 Rode Kruis afd. Wageningen (ca. 1956-2007), ongeïnventariseerd, 2,50 m.
 • 050 Stichting 17 november 1863 (1863-1915), inventaris, 0,12 m.
 • 129 Stichting Medisch Zwemmen (1964-2000, ca.), ongeïnventariseerd, 2 m.
 • 051 Stichting Pieter Pauw Ziekenzorg (1911-1969), gedeeltelijk openbaar, inventaris, 0,87 m.
 • 069 Wit-gele Kruis en TBC-commissie (1939-1958), plaatsingslijst, 0,25 m.

 

2.5 ARCHIEVEN VAN INSTELLINGEN VOOR ONDERWIJS, ALGEMENE ONTWIKKELING EN CULTUUR

Onderwijs (hier ook archieven van studentenverenigingen)


Algemene ontwikkeling

 

Cultuur

MUZIEK

 • 028 Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, afd. Wageningen e.o., (1946-1999), deels plaatsingslijst, 1,5 m.
 • 075 Muziekvereniging De Ontzetting (1984-2000), plaatsingslijst, 2,62 m.
 • 022 Stedelijke Muziekschool (1953-1990), ongeïnventariseerd, 3 m.
 • 192 Toonkunstkoor Wageningen (1996-2012), ongeïnventariseerd, 0,2 m.
 • 108 Vereniging 1-Mei Koor (1976-1997), plaatsingslijst, 0,5 m.
 • 197 Vrouwenkoor Sterrenmix, (2001-2014), plaatsingslijst, niet openbaar, 0,5 m.


TONEEL

BEELDENDE KUNST

 • 023 Keo-werkwinkel (1963-1990, ca.), ongeïnventariseerd, 3,5 m.
 • 071 Kunstkring Wageningen (1942-1985), gedeeltelijk openbaar, ongeïnventariseerd, 0,5 m.
 • 171 Stichting Joods Gedenkteken (1997-2000), ongeïnventariseerd, 0,67 m.
 • 182 Vereniging Kunstenaars Kontakt (1986-2006), plaatsingslijst, 0,05 m.

 

GESCHIEDENIS

 • 174 Stichting De Bovenste Polder, ongeïnventariseerd, 0,25 m.
 • 117 Comité Open Monumentendag (1990-1995), ongeïnventariseerd, 0,5 m.
 • 046 Gemeentelijk Historisch Museum (1948-1963), inventaris, 0,06 m.
 • 124 Historische Vereniging Oud Wageningen (1972-ca.1994), ongeïnventariseerd, 2,62 m.
 • 047 Nederlands Landbouwmuseum; fotokopieën van enkele stukken (1935-1961), ongeïnventariseerd, 0.01 m.
 • 048 Oudheidkamer Wageningen; archivalia, (1910, 1925, 1927), ongeïnventariseerd, 0,06 m.
 • 083 Werkgroep Oprichting van een Historisch Museum te Wageningen (1982-1987), ongeïnventariseerd, 0,06 m [1 portefeuille]

 

2.6 ARCHIEVEN VAN INSTELLINGEN OP HET GEBIED VAN SPORT, RECREATIE EN EVENEMENTEN

Sport

 • 176 Cricket Club Wageningen (1982-2007), ongeïnventariseerd, 2 m.
 • 151 Gymnastiekvereniging Amicitia (1957-2001), ongeïnventariseerd, 3 m.
 • 024 Gymnastiekvereniging Houdt Braaf Stand (1922-2000), plaatsingslijst, 0,75 m.
 • 102 N.V. Sportfondsenbad (1957-1976, ca.), ongeïnventariseerd, 0,5 m.
 • 145 Schaatstrainingsgroep Wageningen (1955-2006), ongeïnventariseerd, 2,5 m.
 • 168 Tennisvereniging High Life (1958-2008), plaatsingslijst, 0,2 m.
 • 186 Voetbalvereniging Go Ahead - Victoria Combination (GVC) (1905-2012), plaatsingslijst, gedeeltelijk openbaar, 3,00 m.
 • 148 Voetbalvereniging ONA’ 53 (1953-1999), inventaris, gedeeltelijk openbaar, 2 m.
 • 149 Voetbalvereniging ONA ’53, documentatieverzameling, (1974-2004), plaatsingslijst, 1,4 m.
 • 118 Wageningse Studenten Roeivereniging 'Argo' (ca. 1925-1985), plaatsingslijst, 7 m.
 • Wageningse Tennis Club 'Watec': zie subrubriek "Recreatie" hieronder.
 • 175 Watersportvereniging Vada (1912-2002), plaatsingslijst, 14 m.
 • 147 WVV/FC-Wageningen [Wageningse Voetbal Vereniging] (1911-1969, ca.), ongeïnventariseerd, 12 m.
 • 114 Documentatiecollectie WVV/FC Wageningen (Collectie Van Rhoon) (1950-1990), plaatsingslijst, 1 m.

 

Recreatie

 

Evenementen

 

2.7 ARCHIEVEN VAN INSTELLINGEN OP POLITIEKE EN IDEËLE GRONDSLAG

 

2.8 ARCHIEVEN VAN LEVENSBESCHOUWELIJKE INSTELLINGEN

 

2.9 ARCHIEVEN VAN FAMILIES EN PERSONEN

 • 150 Familievereniging Van Aggelen (1978-2009), gedeeltelijk openbaar, plaatsingslijst, 3 m.
 • 087 Amersfoort-Nijhof, Rikje van, (1907-1962), inventaris, 0,12 m.
 • 201 Baren, Ir. H. van, (1922-1938), ongeïnventariseerd, 0,01 m.
 • 125 Broekema, Prof. Dr. Luitje, hoogleraar Plantenteelt aan de Landbouwhogeschool, (1879-1933), ongeïnventariseerd, 0,25 m.
 • 134 Folmer en Meinders, families, (1766-1945), inventaris, 0,12 m.
 • 043 Hardeman, A.J., (1913-1944), manufacturier, ongeïnventariseerd, 0,01 m.
 • 200 Ketwich Verschuur, Mr. J.D. van, (1979-1980), niet openbaar, 12 m.
 • 195 Klerck, Willem, raad van Wageningen (1723-1736), ongeïnventariseerd, 0.03 m.
 • 139 Familie van der Laan-Nieuwenhuis (1851-1931, ca.), ongeïnventariseerd, 0,02.
 • 088 Lammers, J.H., handelaar in oude metalen en afvalstoffen, (1914-1958), ongeïnventariseerd, 0,12 m.
 • 156 Mesu, F.P., ongeïnventariseerd, 0,01 m.
 • 055 Maris, Naatje (1839-1923), (1855-1857), leerlinge Franse kostschool Wageningen, inventaris, 0,02 m.
 • 155 Mühlenfeld, G.V., inspecteur van politie te Wageningen 1901-1903, (1901-1910), inventaris, 0,01 m.
 • 205 Muller, familie (1821-2006), inventaris, 1 m.
 • 130 Oosting, Dr. W.A.J.(1898-1945), docent Landbouwhogeschool, ongeïnventariseerd, 0,87 m.
 • 045 Opstelten: Sigarenfabriek Opstelten en Co, en Ivo W. Opstelten, (1883-1919), inventaris, 0.06 m.
 • 030 J.A.M. Roes en N.V. Wageningsche Lederfabriek v/h J.B. Roes en Zonen (1899-1930), inventaris, 0,01 m.
 • 138 Rol, Ir. Cornelis (1920-1971), (1938-1946), student aan de Landbouwhogeschool gedurende WO 2, ongeïnventariseerd, 0,38 m.
 • 033 Snackers-Steuk, familie, (1894-1955), inventaris, 0,02 m.
 • 167 Veenman, familie, (1874-1963), voornamelijk koopakten onroerend goed, inventaris, 0,03 m.
 • 049 Venema-Schaeffer, C., werkzaam bij St. Jeugdwerkzorg, (1949-1977), ongeïnventariseerd, 0,25 m.
 • 039 Viets, familie en familiebedrijven, (19e en 20e eeuw), ongeïnventariseerd, 0,13 m.
 • 166 Vonck, Van Ommeren en Joosting, families, (1619-1893), inventaris, 0,4 m.
 • 160 Van Zadelhoff, familie, (1683-1974), [ook families Van Hattum, Ockerse, Moll, Hachenberg en Joorman], plaatsingslijst, 0,4 m.

 

3. COLLECTIES

 • 189 Afwatering Gelderse Vallei, Archivalia betreffende, (1870 en z.d.), inventaris, 0,05 m.
 • 041 Bergstraat 24, stukken betreffende het pand, (1862-1936), inventaris, 0,01 m.
 • 037 Bewonersgroep huis Wolfswaard (fotokopieën, 1979-1984), inventaris, 0,01 m.
 • 173 Capitulatieakte 5 mei 1945 (1945), 0,03 m.
 • 158 Chartercollectie Van de Bunt (1679-1785), inventaris, 0,25 m.
 • 159 Chartercollectie Challa (1631-1802), inventaris, 0,25 m.
 • 170 Collectie R.A.R. Elders, ongeïnventariseerd, 0,12 m.
 • 187 Collectie Halbertsma, betr. waterstaat te Wageningen, inventaris, 0,05 m.
 • 082 Historisch Museum van Wageningen, index (inventarisatiekaarten) op gefotografeerde objecten, 1 m.
 • 206 Hotel De Leemkuil (1920-2007), inventaris, 0,02 m.
 • 038 Huis De Hulck, Hoogstraat 45-47, (1726-1848), inventaris, 0,03 m.
 • 169 Collectie C.W. Rothuis, betr. Tweede Wereldoorlog 1940-1945, inventaris, 0,12 m.
 • 034 Stukken betreffende een pand aan de Hoogstraat en panden aan de Achterstraat (Herenstraat), (1743-1912), inventaris, 0,04 m.
 • 072 Sportuitwisseling Wageningen-Beckenham, verzameling foto’s, krantenknipsels en documentatie bijeengebracht door H.A. Viets, (1948-1956), ongeïnventariseerd, 0,12 m.
 • 172 Collectie Steenbergen, historische documentatie bijeengebracht door A.G. Steenbergen, ongeïnventariseerd, 1,50 m.
 • 031 Stukken betreffende de uitgave van het boek "Panorama van Johan Haak" (1977), ongeïnventariseerd, 0,01 m.
 • 183 Zeven, Collectie Dr. Ir. A.C., foto's en negatieven van lakzegels, ongeïnventariseerd, 0,4 m.