Wethouder Janssen

Mevrouw A.M.E. (Anne) Janssen, wethouder PvdAWethouder Anne Janssen (PvdA)

Portefeuille

Wijken, Ruimtelijke Ordening, Cultuur en Sport

Hieronder vallen de volgende onderwerpen:

 • Wonen & Wijken
 • Aardgasvrije wijken
 • Bewonersparticipatie
 • Cultuur (inclusief poppodium)
 • Cultuureducatie (binnen- en buitenschools)
 • Sport
 • Buitenschoolse cultuureducatie
 • Ruimtelijke ordening
 • Bestemmingsplannen
 • Grondbedrijf

Onbetaalde nevenfuncties die horen bij het wethouderschap

 • Bestuurslid Gelders Genootschap

De wethouder spreken

Een gesprek met de wethouder vraagt u aan via haar secretaresse, mevrouw Marcelle Derksen, (0317) 49 25 02. Of u stuurt een e-mail naar anne.janssen@wageningen.nl.