Wethouder Gudden

Wethouder GuddenDe heer D.M. (Dennis) Gudden, wethouder D66

Portefeuille

Economie, Groen en Financiën

Hieronder vallen de volgende onderwerpen:

 • Groen (Natuur & Landschap, binnenstedelijk en buitengebied)
 • Economie
 • Haven
 • Bedrijfslocaties (inclusief Campusontwikkeling)
 • Arbeidsmarkt
 • Participatiewet
 • Afval
 • Toerisme
 • Binnenstad
 • Financiën
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Democratische Vernieuwing (samen met burgemeester (vz) en wethouder De Brito)

 

tel. 0317 - 49 25 03
e-mail  dennis.gudden@wageningen.nl

Nevenactiviteiten