Wethouder De Brito

Wethouder mw Lara de BritoMevrouw L.D. (Lara) de Brito, wethouder GroenLinks
 

Portefeuille

Gezondheid, Onderwijs en Voedsel

Hieronder vallen de volgende onderwerpen:

  • Gezondheid & Welzijn
  • Jeugd (inclusief Kind centraal en JOGG)
  • Onderwijs (inclusief Onderwijshuisvesting)
  • Laaggeletterdheid
  • Armoedebestrijding & Schulddienstverlening
  • Asiel & integratie
  • Voedseltransitie
  • Stad der Bevrijding (inclusief educatie Vrede & Veiligheid)
  • Implementatie Omgevingswet
  • Democratische vernieuwing (samen met burgemeester (vz) en wethouder Hulshof)

 

tel. 0317 - 49 27 71
e-mail  lara.de.brito@wageningen.nl

Nevenactiviteiten