Wethouder Bosland

De heer L.N (Leo) Bosland, wethouder GroenLinks
Wethouder de heer Leo Bosland

Portefeuille

Gezondheid, Onderwijs en Voedsel

Hieronder vallen de volgende onderwerpen:

  • Gezondheid & Welzijn
  • Jeugd (inclusief Kind Centraal en JOGG) 
  • Onderwijs- en huisvesting 
  • Laaggeletterdheid
  • Armoedebestrijding & schulddienstverlening
  • Asiel & integratie
  • Voedseltransitie
  • Stad der Bevrijding (inclusief educatie over Vrede & Veiligheid)
  • Implementatie Omgevingswet
  • Democratische vernieuwing (samen met burgemeester Van Rumund als voorzitter en wethouder Hulshof

De wethouder spreken

Een gesprek met de wethouder vraagt u aan via zijn secretaresse, mevrouw Margreet Modderkolk, (0317) 49 27 71. Of u stuurt een e-mail naar leo.bosland@wageningen.nl.