Burgemeester Vermeulen

De heer F. (Floor) VermeulenFloor Vermeulen

Portefeuille

Openbare Orde & Veiligheid en Publiekszaken 

Hieronder vallen de volgende onderwerpen:

 • Openbare orde & Veiligheid
 • Crisisbeheersing
 • Brandweer
 • Handhaving & Vergunningen (incl. veiligheid en Drank- en horecawet)
 • Communicatie en voorlichting (lokale omroep)
 • Asielzaken (individuele cases)
 • Personeel & organisatie
 • Internationale samenwerking
 • Publiekszaken
 • Gastvrij stadhuis
 • Informatie en automatisering
 • Privacy en informatieveiligheid
 • Gemeentearchief
 • Cultuurhistorie
 • Democratische Vernieuwing (voorzitter, samen met wethouders Bosland en Hulshof)

Nevenfuncties

De burgemeester heeft de volgende onbetaalde nevenfuncties die horen bij het burgemeesterschap:

 • Lid van de Stuurgroep Veiligheidshuis West Veluwe Vallei 
 • Deelname aan het Afstemmingsoverleg van de politie West-Veluwe Vallei 
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 
 • Lid Dagelijks Bestuur Euregio 
 • Lid van Raad van Toezicht van het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN)
 • Voorzitter Burgemeesterskring De Liemers en Veluwezoom 
 • Voorzitter kerngroep Mayors for Peace

De burgemeester heeft de volgende nevenfuncties die niet horen bij het burgemeesterschap:

 • Lid Strategische Adviesraad (SAR) van de Unit Buildings, Infrastructure, and Maritime van TNO (onbetaald)
 • Lid van de Commissie Dilemma van de VVD (onbetaald)
 • Voorzitter Nederlandse Montessori Vereniging NMV (betaald)
 • Jurylid Ronald E. Waterman Sustainability Award (onbetaald)

Burgemeester spreken

U vraagt een gesprek aan met de burgemeester via zijn secretaresse, mevrouw Sietske Rob, (0317) 49 24 09.