Burgemeester Van Rumund

De heer G.J.M. (Geert) van RumundBurgemeester Van Rumund

Portefeuille

Openbare Orde & Veiligheid, Publiekszaken en Sport

Hieronder vallen de volgende onderwerpen:

 • Openbare orde & Veiligheid
 • Crisisbeheersing
 • Brandweer
 • Handhaving (veiligheid en Drank- en horecawet)
 • Communicatie en voorlichting (lokale omroep)
 • Sport
 • Asielzaken (individuele cases)
 • Personeel & organisatie
 • Internationale samenwerking
 • Publiekszaken
 • Gastvrij stadhuis
 • Informatie en automatisering
 • Privacy en informatieveiligheid
 • Gemeentearchief
 • Cultuurhistorie
 • Democratische Vernieuwing (voorzitter, samen met wethouders De Brito en Hulshof)

Nevenfuncties

De burgemeester heeft de volgende onbetaalde nevenfuncties die horen bij het burgemeesterschap:

 • Lid van de Stuurgroep Veiligheidshuis West Veluwe Vallei 
 • Deelname aan het Afstemmingsoverleg van de politie West-Veluwe Vallei 
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 
 • Lid Dagelijks Bestuur Euregio 
 • Lid van Raad van Toezicht van het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN)
 • Voorzitter Burgemeesterskring De Liemers en Veluwezoom 
 • Voorzitter kerngroep Mayors for Peace

De burgemeester heeft de volgende onbetaalde nevenfuncties die niet horen bij het burgemeesterschap:

 • Penningmeester van bestuur Stichting Muktinath Foundation Internationaal 
 • Lid algemeen bestuur Stichting Nieuw Wij 
 • Lid Comité van aanbeveling Wagenings Studenten Koor en Orkest Vereniging (WSKOV)
 • Lid Comité van aanbeveling  Stichting Waterscouting Musinga-Rijn
 • Lid Comité van aanbeveling Nederlands Studenten Kamerorkest (NESKO)
 • Lid Comité van aanbeveling Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld
 • Lid Comité van aanbeveling  Jan Janssen Classic
 • Lid Comité van aanbeveling Hospice Wageningen
 • Lid Comité van aanbeveling Speeltuin Tuindorp

Burgemeester spreken

U vraagt een gesprek aan met de burgemeester via zijn secretaresse, mevrouw Netty Schroten, (0317) - 49 24 09.