Wethouder Bijl

De heer A.W. (Arie-Willem) Bijl, wethouder PvdA

Portefeuille                                                  Arie-Willem Bijl

Wijken, Ruimtelijke Ordening en Cultuur

Hieronder vallen de volgende onderwerpen:

  • Wonen & Wijken
  • Aardgasvrije wijken
  • Bewonersparticipatie
  • Cultuur (inclusief poppodium)
  • Cultuureducatie (binnen- en buitenschools)
  • Buitenschoolse cultuureducatie
  • Ruimtelijke ordening
  • Bestemmingsplannen
  • Vergunningverlening en handhaving ruimtelijke ordening
  • Grondbedrijf

 

tel. 0317 - 49 25 02
e-mail  arie-willem.bijl@wageningen.nl