Wethouder Hulshof

Mevrouw M.D. (Maud) Hulshof, Wethouder D66                                                                                                                                                       

Portefeuille                                                                                 Maud Hulshof

Financiën, Economie, Participatie en Groen

Hieronder vallen de volgende onderwerpen:

 • Groen (Natuur & Landschap, binnenstedelijk en buitengebied)
 • Economie
 • Haven
 • Bedrijfslocaties (inclusief Campusontwikkeling)
 • Arbeidsmarkt
 • Participatiewet
 • Afval
 • Toerisme
 • Binnenstad
 • Financiën
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Democratische Vernieuwing (samen met burgemeester (vz) en wethouder De Brito)

Email: maud.hulshof@wageningen.nl  
 

Onbetaalde nevenfuncties uit hoofde van het wethouderschap

 1.     Lid Regio FoodValley Algemeen Bestuur
 2.     Lid Regio FoodValley Dagelijks Bestuur 
 3.     Lid Leren en werken Regio Foodvalley
 4.     Lid Living Lab Regio FoodValley circulair
 5.     Lid STAM-tafel Regio FoodValley 
 6.     Aandeelhouder gemachtige Afvalcombinatie De Vallei
 7.     Lid Wetenschapswinkel WUR
 8.     Lid Stichting Foodvalley NL 
 9.     Lid Permar WS in liquidatie