Gemeentesecretaris De Wit

Jasper de Wit, gemeentesecretaris.Gemeentesecretaris Jasper de Wit

Jasper de Wit is de gemeentesecretaris/algemeen directeur van gemeente Wageningen. De gemeentesecretaris is de eerste beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders en vormt de verbinding tussen het college en de ambtelijke organisatie. Als algemeen directeur heeft hij de eindverantwoordelijkheid over de organisatie en is hij verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie.

Jasper de Wit is te bereiken via zijn secretaresse, mevrouw Anja de Rooij, (0317) 49 28 24. Of u stuurt een e-mail naar jasper.de.wit@wageningen.nl.