Gemeentesecretaris Van der Grijp

Ron van der Grijp, gemeentesecretaris.Gemeentesecretaris Van der Grijp

Ron vand er Grijp is de gemeentesecretaris/algemeen directeur van gemeente Wageningen. De gemeentesecretaris is de eerste beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders en vormt de verbinding tussen het college en de ambtelijke organisatie. Als algemeen directeur heeft hij de eindverantwoordelijkheid over de organisatie en is hij verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie.

Ron van der Grijp is te bereiken via zijn secretaresse, mevrouw Anja de Rooij, (0317) 49 28 24. Of u stuurt een e-mail naar ron.van.der.grijp@wageningen.nl.