Volledige Nederlandse tekst nieuwjaarstoespraak 2021

Dames en heren,
Burgemeester Geert van Rumund
Ik zit hier vandaag met gemengde gevoelens. Allereerst wens ik u oprecht een goed en gezond 2021 toe. Maar wat had ik dat graag persoonlijk gedaan op onze nieuwjaarsreceptie en u de hand geschud. We weten echter allemaal dat dat dit jaar niet kan, daarom ben ik blij dat ik toch op deze manier het woord tot u kan richten. 

Toen ik vorig jaar op de nieuwjaarsreceptie aankondigde dat ik op 1 november ging stoppen als burgemeester, had ik nooit kunnen denken dat ik hier vandaag zou zitten. Niet dat ik nog zeven maanden langer blijf dan ik toen dacht. Niet dat ik u op digitale wijze een goed nieuwjaar ging wensen. En niet dat ik op deze plek zou zitten. Ik zit hier namelijk in mijn nagebouwde werkkamer in Museum De Casteelse Poort. Die maakt onderdeel uit van de expositie ‘De keuze van de burgemeester’, die vorig jaar is geopend.

Ik wil vandaag echter niet teveel terugblikken op vorig jaar. Een jaar dat we allemaal het liefst zo snel mogelijk willen vergeten. Wellicht heeft u dierbaren verloren, bent u zelf heel ziek geweest of maakte u zich zorgen om zieke vrienden of familieleden. Bedrijven kwamen op de rand van de afgrond te staan, mensen raakten hun baan kwijt, er mocht geen bezoek komen in het verpleeghuis, scholen moesten dicht, we moesten thuis gaan werken.  

Maar er is hoop. Met de start van het nieuwe jaar gloort er namelijk licht aan het eind van de tunnel. De komst van het vaccin biedt perspectief. Tot die tijd moeten we met zijn allen nog wel op de tanden bijten. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat Wageningen en de Wageningers dat kunnen. Dat hebben we het afgelopen jaar bewezen. Veel inwoners hielden zich goed aan de maatregelen. Ook hielpen veel Wageningers een kwetsbare buur, familielid, vriend of kennis. Hartverwarmende acties zijn op touw gezet. Sportclubs deden er alles aan om met name de jeugd aan het sporten te houden. De horeca zorgde voor ruimere terrassen. De culturele sector zorgde voor een verrassende en creatieve zomer. Ik heb veel waardering voor al die grote en kleine initiatieven. Wageningen heeft bewezen dat we samen het verschil kunnen maken en dat gaan we ook dit jaar doen.

Dat samen doen we trouwens met iets minder Wageningers dan vorig jaar. Eind december had onze stad 39.686 inwoners, dat zijn er 17 minder dan vorig jaar. Ik heb de cijfers niet geanalyseerd, maar het kan niet anders dan dat dit ook te maken heeft met de bijzondere omstandigheden van afgelopen jaar. Wat namelijk opvalt is dat er bijna 10% meer mensen zijn overleden dan in 2019. Ook zijn er veel minder mensen van buiten Wageningen hier komen wonen dan in voorgaande jaren. Een ander veelbetekenend cijfer is dat het aantal huwelijken met 15% is gedaald. Gelukkig hebben we nog wel een aantal honderdplussers in ons midden. Het zijn er zelfs zes. Eén heer en twee dames van 100 jaar, een dame van 101, een dame van 102 en een dame van 103 jaar oud. 

Wageningen draait door. Dat heeft u de afgelopen weken kunnen zien op de cartoons in de huis-aan-huiskrant De Stad Wageningen. Met al die fantastische mensen die omzien naar anderen en die zorgen dat onze stad die bijzondere plek is waar ik al ruim 15 jaar uw burgemeester mag zijn. Wageningen gaat dit jaar doordraaien met een nieuwe burgemeester, want op 1 juni ga ik nu echt definitief afscheid nemen. Maar die nieuwe burgemeester wordt ook mijn burgemeester, want mijn vrouw Corrie en ik blijven dolgraag in deze unieke stad wonen. En dan ik hoop ik u in de loop van het jaar als ambteloos burger wel weer de hand te mogen schudden. Ook hoop ik dat u, als Museum De Casteelse Poort de deuren weer mag openen, een kijkje komt nemen in deze werkkamer bij mijn expositie waarin ik mijn favoriete kunst, muziek en herinneringen aan 15 jaar burgemeesterschap laat zien. 

Dames en heren, ik wens u voor nu nogmaals een goed en gezond 2021 toe. Laten we hopen dat de tunnel waarvan we aan het eind het licht zien niet te lang is. En blijf tot die tijd, maar zeker ook daarna, op uzelf en op anderen letten. Want alleen samen maken we het verschil.