Film: Wageningen toont lef

Terugblikkend op het proces van Samen Wageningen kunnen we concluderen dat de gemeente Wageningen veel lef heeft gehad om over te gaan tot aanbesteden, maar dan niet op de traditionele manier.  

Op basis van lokale samenwerking in plaats van concurrentie. En met maximale betrokkenheid van inwoners. Dat dit heeft geleid tot de huidige goede samenwerking binnen Welsaam is een verhaal dat we graag doorvertellen.

Samen Wageningen had een dwarse aanpak waarin directe democratie en samenwerking centraal staan in plaats van concurrentie. Een samenwerking die begint bij het opstellen van het beleidskader voor het sociale domein en die uitmondt in een gezamenlijk aanbod van 28 organisaties voor uitvoering. Deze aanpak verdient een film en die gaat er komen. Pauline van Tuyll van Fairbeeld Producties gaat een film van 15 minuten maken over deze bijzondere aanpak. Er wordt ingezoomd op het proces naar het plan Samen Wageningen en op het samenwerkingsverband dat hieruit is gegroeid: Welsaam. Met de aanbesteding en de inschrijving van Welsaam worden de grenzen van de Aanbestedingswet opgezocht. De werktitel van de film: Wageningen toont lef!

Het idee van de film komt van wethouder Lara de Brito. Lara kiest er voor om voor haar afscheid als wethouder geen afscheidsreceptie te organiseren, maar de benodigde middelen hiervoor in te zetten voor de film.
Zodoende is een deel van het budget voor de film gedekt door de gemeente Wageningen. In lijn met de gedachte achter Samen Wageningen hopen we dat het restant, 4000 euro, wordt gedragen door de Wageningse samenleving. Elke bijdrage is welkom. Samen kunnen we er voor zorgen dat er een kwaliteitsfilm komt. De film zal ook worden gepresenteerd bij de VNG en maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met democratisering. Als u wilt bijdragen kan dat door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL66 BNGH0285009125 ten name van gemeente Wageningen onder vermelding van 'Film Wageningen toont lef' 

Hartelijk dank!!

Namens de gemeente en de Wageningse Samenleving

Burgemeester Geert van Rumund 
Esther van der Zee, namens Welsaam