Zienswijze

Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet zienswijze. U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als uw buurman bouwplannen heeft en u het daar niet mee eens bent. Of u bent het niet eens met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente.

U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn.
De gemeente laat via https://www.officielebekendmakingen.nl/ en de website weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen. Uw mening kan zij dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.

 

Voorwaarden

Het is mogelijk om voor iemand anders een zienswijze in te dienen. U heeft dan een machtiging van deze persoon nodig.

U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling doorgeven. Doet u het schriftelijk? Zet het volgende in uw zienswijze:

 • uw naam en adres
 • het ontwerpplan of ontwerpbesluit waar u het niet mee eens bent (u kunt bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp bijvoegen of het dossiernummer opschrijven)
 • de redenen waarom u het niet eens bent met het ontwerp
 • eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening
 • de datum waarop u de zienswijze schreef
 • uw handtekening.

Aanvraag

Stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1,  6700 AA Wageningen. Dit moet u doen binnen zes weken na publicatie van het ontwerpbesluit of ontwerpplan. U krijgt een ontvangstbevestiging. De gemeente stuurt u persoonlijk bericht van het definitieve besluit.

Aanpak

U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling doorgeven. Het kan alleen mondeling als dit in de publicatie staat.

Doet u het schriftelijk? Zet het volgende in uw zienswijze:

 • uw naam en adres
 • het ontwerpplan of ontwerpbesluit waar u het niet mee eens bent (stuur bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp mee of schrijf het dossiernummer op)
 • waarom u het niet eens bent met het ontwerp
 • de datum waarop u de zienswijze schrijft
 • uw handtekening
 • eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening

Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak met de gemeente. De gemeente maakt een verslag van uw mondelinge zienswijze. Dit verslag ondertekent u.

Bezwaar & beroep

U kunt in beroep gaan tegen het definitieve besluit als u eerder uw zienswijze heeft gegeven. U gaat in beroep bij de rechtbank. Gaat het om een bestemmingsplan? Dan gaat u in beroep bij de Raad van State.

U heeft 6 weken de tijd om het beroepschrift in te dienen.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank op uw beroep? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.