Raads- en commissiestukken inzien

Het inzien van raads- en commissiestukken  is het verstrekken van informatie over openbare raads- en commissiestukken.

Uitleg

Raads- en commissiestukken zijn in principe openbaar. Het gaat om de agenda's en de verslagen van de vergaderingen en de raadsvoorstellen en achterliggende stukken hierbij. Voor iedere openbare raads- en commissievergadering worden de stukken in het stadhuis ter inzage gelegd (zijn op aanvraag beschikbaar cq. via internet in te zien). Notulen en besluitenlijsten worden meegestuurd bij de agenda voor een volgende vergadering.

Iedereen mag in het stadhuis deze stukken raadplegen, tenzij expliciet is vermeld dat een stuk geheim is. Het is ook mogelijk een abonnement te nemen op de stukken. In dat geval worden de stukken voor elke raads- en commissievergadering thuisgestuurd.

Benodigdheden

  • Gegevens over de gewenste stukken.
  • Naam en adres van de aanvrager (abonnement en opsturen stukken).
  • Bank/gironummer aanvrager (abonnement).

Kosten

€ 300,- voor een abonnement op de commissiestukken
€ 300,- voor een abonnement op de raadsstukken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag

U kunt de stukken bekijken op het gemeentehuis of via internet.

Aanpak

Voor een abonnement op de vergaderstukken moet u uw naam, adres en rekeningnummer opgeven.