Jaarverslag bezwarencommissies 2018

De gemeente Wageningen heeft twee adviescommissies voor bezwaarschriftprocedures.
Deze bezwarencommissies voor Algemene en Sociale en Maatschappelijke Zaken maken jaarlijks een verslag. In dit jaarverslag kunt u niet alleen lezen hoeveel bezwaarschriften bij de gemeente Wageningen zijn ingediend maar onder andere ook hoeveel er gegrond of ongegrond zijn verklaard en waartegen de bezwaren zijn gericht.

Meer weten?
Lees het jaarverslag over het jaar 2018.