Inspraak

Bij een inspraakprocedure biedt de gemeente aan betrokkenen en belanghebbenden de mogelijkheid hun mening te geven. Die mening kan leiden tot bijstelling van het beleid.

Wettelijk verplicht

Bij de voorbereiding van bepaalde besluiten, beleid of plannen is de gemeente op grond van de Algemene wet bestuursrecht of de inspraakverordening soms verplicht een inspraakprocedure te starten. De plannen worden dan ter inzage gelegd in het stadhuis. Hierbij wordt aangegeven wie een inspraakreactie kan indienen.

Inspraakprocedure

Als er een inspraakprocedure gestart wordt, kunt u dit altijd lezen op de gemeentepagina (woensdag in De Stad Wageningen) en op deze website. Vaak ontvangen degenen die direct belang hebben bij de procedure een persoonlijke brief.