Bezwaar maken tegen besluit gemeente

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum waarop het besluit naar u is verzonden bezwaar maken. Wij adviseren u om eerst te bellen met de persoon die het besluit heeft genomen. 

Voor bezwaren tegen de gemeentelijke belastingen geldt een ander proces. Kijk hiervoor op de pagina ‘Bezwaar maken gemeentelijke belastingen’
 

Beschrijving

Wanneer

  • U bent het niet eens met de beslissing op uw eigen aanvraag. Bijvoorbeeld als u een vergunning of bijstandsuitkering heeft aangevraagd en de gemeente uw aanvraag heeft afgewezen.
  • U bent het niet eens met een beslissing op een aanvraag van iemand anders. Omdat dit besluit ook gevolgen heeft voor u. Uw buren hebben bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwen gekregen om een uitbouw aan hun huis te maken. U bent tegen die verbouwing omdat deze de zon wegneemt.
  • U heeft nadeel van een beslissing van de gemeente. Bijvoorbeeld de beslissing uw uitkering te verlagen omdat u te weinig naar werk zoekt.

Behandeling

  • De onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften adviseert de gemeente over ingediende bezwaarschriften. 
  • Meestal nodigt de commissie u uit voor een vergadering. Dat heet een hoorzitting. U kunt dan vertellen waarom u bezwaar maakt. De commissie nodigt ook iemand van de gemeente uit. 
  • Na de hoorzitting brengt de commissie een advies uit aan de gemeente. De gemeente kan van dit advies afwijken. 
  •  U krijgt binnen 18 weken onze reactie op uw bezwaarschrift. Als de gemeente het advies van de bezwaarcommissie niet volgt, legt de gemeente uit waarom.

In beroep

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. Meestal is dit de rechtbank in Arnhem. In sommige gevallen kunt u geen bezwaar maken, maar moet u meteen in beroep. Als dit voor uw aanvraag geldt, dan leest u dit in de reactie op uw aanvraag.

Voorlopige voorziening

Een bezwaar of beroep stopt een besluit niet. Het genomen besluit blijft geldig zolang er geen nieuw besluit is. Heeft een besluit gevolgen voor u die niet teruggedraaid kunnen worden? Dan kunt u bij de rechtbank in Arnhem een voorlopige beslissing vragen. Dit noemen we een voorlopige voorziening. 

Kosten

Bezwaar maken tegen een besluit kost niets. Voor een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De hoogte van het griffierecht vindt u op de website van de Rechtspraak. Krijgt u gelijk van de rechter, dan ontvangt u deze kosten terug.

Bezwaarschrift als PDF formulier

U kunt het bezwaarformulier als PFD downloaden en opsturen naar de gemeente Wageningen.

PDF formuier bezwaarschrift