Beroepschrift indienen

Voor de meeste gemeentelijke besluiten geldt dat u,  als burger, bedrijf of instelling, daartegen bij de gemeente bezwaar kunt maken. De gemeente Wageningen neemt vervolgens een besluit over uw bezwaar. Over de beslissing op uw bezwaarschrift ontvangt u een brief van de gemeente.

Mogelijk bent u het oneens met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar. In dat geval kunt u hiertegen in beroep gaan. In de brief die u van de gemeente ontvangt, staat vermeld aan welke rechterlijke instantie u het beroepschrift moet richten. In de meeste gevallen is dat de bestuursrechter bij de rechtbank in Arnhem.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken na verzending van de gemeentelijke beslissing op uw bezwaar. U ontvangt van de rechterlijke instantie een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw beroepschrift.

In de beroepsprocedure bestaat geen verplichting om een advocaat in te schakelen. Dit mag wel.

De rechter besluit vervolgens of uw beroep tegen de beslissing van de gemeente wel of niet gegrond is. Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u nog hoger beroep instellen. Als regel dient u dit weer binnen zes weken te doen. In de beslissing van de rechter die u krijgt toegestuurd, staat vermeld waar en hoe u in hoger beroep kunt gaan.

 

Let op: Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing op bezwaar wordt opgeschort; de beslissing is gewoon (rechts)geldig. Wilt u dat de gevolgen van de beslissing van de gemeente tijdens uw beroepsprocedure toch worden opgeschort? In dat geval kunt u bij de rechter tegelijk met uw beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Als de rechter vindt dat uw verzoek terecht is, schort de rechter de beslissing van de gemeente op.

Voorwaarden

Het beroepschrift moet het volgende bevatten:

1.     Uw naam en adres.

2.     De datum waarop het beroepschrift is geschreven.

3.     Een omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat.

4.     Zo mogelijk: een kopie van het gemeentelijke besluit.

5.     De reden waarom u in beroep gaat.

6.     Uw handtekening.

 

Mogelijk heeft u het beroepschrift in een vreemde taal opgesteld. Wanneer een vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk is, moet u zelf zorgen voor de vertaling. Het beroepschrift kunt u in het algemeen ook digitaal indienen. In de bijlage bij de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift staat hoe u dat kunt doen.

 

Kosten

Voor het indienen van het beroep moet u aan de rechterlijke instantie griffierecht betalen. De hoogte van het griffierecht staat vermeld in de bijlage bij de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift. Als de rechter u in het gelijk stelt, ontvangt u de betaalde griffierechten terug.

 

Kijk voor meer informatie ook op de website van Rechtspraak

Aanvraag

U kunt uw aanvraag indienen bij de rechtbank in Arnhem:

Rechtbank Gelderland
Afdeling Bestuursrecht

Postbus 9030

6800 EM Arnhem

Aanpak

Het beroepschrift moet aan de volgende eisen voldoen:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop het beroepschrift is geschreven
  • een omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat
  • stuur, als dat kan, een kopie mee van het gemeentelijke besluit waar u het niet mee eens bent
  • de reden waarom u in beroep gaat
  • uw handtekening

 

Het beroepschrift kan ook digitaal  worden ingediend. 

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u binnen 6 weken hoger beroep instellen. U leest bij de beslissing over uw bezwaar waar u in hoger beroep kunt gaan.