Als de gemeente niet op tijd beslist op uw aanvraag of bezwaarschrift: ingebreke stellen

Beslistermijn op uw aanvraag

De termijn waarbinnen de gemeente moet beslissen op uw aanvraag (of verzoek) staat in meestal in de regelgeving waaraan de aanvraag wordt getoetst. Dit heet de “wettelijke termijn”. Als er geen wettelijke termijn is komt de redelijke termijn in beeld. De redelijke termijn in ieder geval is verstreken binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. In sommige gevallen kan de termijn nog worden verlengd.

 

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend moet de gemeente binnen 12 weken daar een besluit op nemen. Deze termijn kan de gemeente verlengen met 6 weken.

Voorwaarden

Te laat met beslissen: ingebrekestelling

Als de gemeente niet binnen de termijn die daarvoor geldt op uw aanvraag heeft beslist, kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit moet schirftelijk gebeuren. U geeft dan aan dat u van mening bent dat de gemeente te laat is met het beslissen op uw aanvraag. Als uw ingebrekestelling terecht is, moet de gemeente binnen twee weken alsnog een besluit nemen op uw aanvraag. Mocht dat laatste niet lukken, dan moet de gemeente u een dwangsom uitbetalen van maximaal € 1260,-.