Omgevingsvergunning, vooroverleg

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u een vooroverleg met de gemeente aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft. Het vooroverleg is een informeel en informatief gesprek. Het is bedoeld om ingewikkelde aanvragen van tevoren te bespreken. De gemeente laat in het vooroverleg weten of uw plan kans maakt op een vergunning.

U bent niet verplicht om een vooroverleg met de gemeente te houden. Wel kan het voor veel duidelijkheid zorgen.