Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit meestal om advies gevraagd. De CRK toets de aanvragen aan de Welstandsnota. Kijk in de welstandskaart om snel inzicht te krijgen in welk welstandsregiem van toepassing is op uw bouwplan. Vanaf maart 2018 zijn er veel gebieden in Wageningen welstandsvrij.

Ook voor welstandsvrije gebieden gelden nog steeds regels voor uw (ver)bouwplan. Mogelijk is in het bestemmingsplan een beeldkwaliteitsplan opgenomen, of voldoet uw initiatief niet aan het bestemmingsplan. Ook hierbij is de CRK betrokken en geeft advies.

De CRK is een onafhankelijk adviescommissie die de gemeente advies geeft over het ruimtelijk beleid. In 2013 zijn de toenmalige Welstandscommisie en de Cultuurhistorische Adviescommissie opgegaan in de CRK, om zo een integraler en eenduidiger advies te geven. De CRK geeft niet alleen welstandsadvies maar ook monumentenadvies en ruimtelijk advies bij plannen en ontwikkelingen, zoals structuurplannen, bestemmingsplannen, landschapsplannen en stedebouwkundige plannen.

Jaarlijks doet zij verslag van haar werkzaamheden in het jaarverslag.

De vergaderingen van de CRK zijn openbaar. Als u uw (ver)bouwingsplan wilt toelichten is dat mogelijk, geef dit dan in uw aanvraag omgevingsvergunning aan. De CRK denkt graag, in een vroeg stadium, met u mee. Met een vooroverleg en schetsplan weet u snel of uw aanvraag een kans van slagen maakt en in welke richting de commissie denkt.

De datum van de vergaderingen vindt u op vergaderrooster 2019.

De CRK vergadert op maandagochtend, in de raadzaal van het gemeentehuis, van 10 tot 13 uur, in de oneven week. De agenda met plannen die staan geagendeerd vindt u hier op de vrijdag voorafgaand aan de maandag.

Evenals de verslagen van de vergaderingen. Deze vindt u hieronder:

Verslag CRK 14-01-2019
Verslag CRK 28-01-2019
Verslag CRK 11-02-2019
Verslag CRK 25-02-2019
Verslag CRK 11-03-2019
Verslag CRK 25-03-2019
Verslag CRK 06-05-2019