Kliko's (minicontainers)

Ieder huishouden in een laagbouwwoning heeft drie kliko's (minicontainers). Een groene container voor GFT, een grijze voor het restafval en een grijs met blauwe voor het oud papier. Als huishouden kunt u kliko's aanvragen. Dit kan nodig zijn als uw huidige kliko is beschadigd of is verdwenen. U kunt een aantal kliko's ook omruilen voor een kleiner of een groter exemplaar. Vanaf april 2016 wordt PMD bij huizen met kliko's aan huis opgehaald en gaat er meer veranderen. Meer informatie over de wijzigingen per april 2016 kunt u vinden op afvalscheiden-wageningen.nl.
Als u in een flat of appartementencomplex woont kunt u uw restafval, gft en papier kwijt in de brengcontainer bij de flat. Bij sommige flats of appartementencomplexen staan ondergrondse containers voor restafval en zuiltjes voor GFT. Voor toegang tot deze containers heeft u een afvalpas nodig. Dit is dezelfde afvalpas als voor het Afvalbrengstation.

Regels

 • Restafval: nu is nog een grote kliko (240 l) standaard. Vanaf april is een kleine standaard (140 l). Het is mogelijk bij ACV een extra kliko te bestellen.
 • GFT: kleine kliko standaard. Een grote of tweede kliko is te bestellen bij ACV.
 • Papier: standaard kleine kliko.
 • Kliko op inzameldag vóór 07.30 uur op de gemeenschappelijke aanbiedplaats zettten (stoeptegelmet de afbeelding van een kliko). De avond ervoor mag ook tot 23.00 uur. Uw lege kliko op de inzameldag van de straat halen.
 • Kliko: maximaal 75 kilo en geen zakken, dozen of los afval er naast plaatsen.
 • Bij vermissing van een kliko: aangifte doen bij de politie en nieuwe aanvragen bij de gemeente (kopie van proces verbaal meenemen).
 • Kliko's heeft u in bruikleen en zijn in bezit van ACV. Bij verhuizing alle kliko's achterlaten bij woning.
 • Bij nieuwbouwwoningen staan nieuwe afvalcontainers klaar of u kunt ze bestellen bij ACV.
 • De afvalpas hoort bij de woning en dient u bij verhuiziging achter te laten voor de nieuwe bewoner(s).

Kosten

 • Aan het omwisselen van een kliko zijn geen kosten verbonden.
 • Voor een extra grijze kliko voor restafval betaalt jaarlijks meer afvalstoffenheffing.
 • Voor een extra gft kliko betaalt u geen extra afvalstoffenheffing.
 • De gemeente wil afvalscheiding stimuleren en biedt minder service op restafval. Daarom betaalt u voor een extra kliko voor restafval wel een extra heffing en voor gft niet.

Contact

ACV, tel. (0318) 64 81 60, info@acv-groep.nl.
 

Uitgelicht