Bijdrage monumentale bomen

Voorwaarden

Een boom is monumentaal als een boom aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • de boom ouder is dan 80 jaar
  • de vitaliteit van de boom goed is en de levensverwachting is langer dan 10 jaar
  • de stabiliteit van de boom goed is

Via luchtfoto’s heeft een boombedrijf aangegeven waar de monumentale bomen in Wageningen zich bevinden. Alle eigenaren hebben een brief gekregen, waarin de procedure is uitgelegd. 

Een onafhankelijk boombedrijf heeft onderzoek gedaan naar de bomen en van de overgebleven monumentale bomen is een lijst gemaakt. Eigenaren van monumentale bomen krijgen een bijdrage voor het onderhoud van de monumentale boom.

Voor monumentale bomen krijgt u (in principe) geen kapvergunning. Alleen wanneer sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid of dat grote maatschappelijke belangen de kap noodzakelijk maken, kan er een vergunning worden verleend. 

Contact

e-mail: monumentaleboom@wageningen.nl of
tel. (0317) 49 28 21, dhr. Theo Wanders