Samen Wageningen – stand van zaken

September 2017

Stand van zaken kort geding tegen Samen Wageningen
De gemeente heeft van een organisatie juridische bezwaren ontvangen tegen de aanbestedingsprocedure Samen Wageningen, in de vorm van een dagvaarding voor een kort geding. Op vrijdag 8 september heeft de zitting in het kader van het kort geding plaatsgevonden. De gemeente en de organisatie die ons heeft gedagvaard, zijn beide gehoord door de rechter. De uitspraak wordt uiterlijk 29 september verwacht.

Stand van zaken aanbestedingsprocedure
De aanbestedingsprocedure Samen Wageningen is volop bezig. Heel veel organisaties en inwoners hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om samen tot goede uitvoeringsplannen te komen, binnen de beschikbare budgetten. Daar zit veel tijd en energie in, en dat heeft goede plannen opgeleverd waarmee recht wordt gedaan aan Samen Wageningen. Oorspronkelijk hadden wij gepland om uiterlijk 1 oktober een voorlopig gunningbesluit te nemen. Nu de uitspraak van de rechter uiterlijk 29 september wordt verwacht, moeten wij onze planning met twee weken opschuiven. Dit betekent dat wij u uiterlijk medio oktober informeren over het verloop van de aanbestedingsprocedure.

Samen Wageningen
De gemeente heeft in 2016 samen met de stad het beleidskader Samen Wageningen ontwikkeld. Dit gaat over al het beleid dat is gericht op hulp en ondersteuning aan inwoners van Wageningen, waar het gaat om zorg, welzijn en participatie. Het beleidskader kunt u vinden op onze webpagina www.wageningen.nl/samenwageningen. Daarop vindt u ook de informatie over de aanbestedingsprocedure die de afgelopen maanden is doorlopen.

Waarom dit bericht
Wilt u de nieuwsberichten Samen Wageningen ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar samenwageningen@wageningen.nl met in het onderwerp 'nieuwsbrief'.

Augustus 2017

Op 7 juli 2017 heeft de gemeente 9 uitvoeringsplannen ontvangen voor de aanbestedingsprocedure Samen Wageningen. Vier uitvoeringsplannen hebben van de beoordelingscommissie een score gekregen van meer dan 100 punten. Dat was genoeg om voor de verbeterperiode in aanmerking te komen. De gemeente heeft een overleg gehad met de samenwerkingsverbanden die de vier plannen hebben ingediend. In dat overleg zijn de verbeterpunten doorgenomen. De verbeterde offertes worden uiterlijk 31 augustus verwacht en in de eerste week van september beoordeeld. De gemeente wil voor 1 oktober een voorlopig gunningbesluit nemen. Na een wettelijke wachttermijn wordt een definitief gunningbesluit voor 1 november verwacht. Na 1 november volgt op deze webpagina meer informatie over de definitieve gunning.