Fiets- en voetgangersoversteek Kortenoord Allee- Nijlantsingel

Fiets- en voetgangersoversteek Kortenoord Allee - Nijlantsingel

De rotonde Kortenoord Allee – Nijlantsingel krijgt een fiets-en voetgangersoversteek.
Hiermee wil de gemeente de veiligheid voor fietsers en voetgangers verbeteren en ook de bereikbaarheid van de wijk Kortenoord.

  • Er komen twee nieuwe fiets- en voetgangersoversteken:
  1. Aan de Kortenoord Allee, aan de zuidzijde van de rotonde
  2. Aan de Nijlantsingel, aan de westzijde van de rotonde
  • Er worden drempels gerealiseerd, waarop de oversteken komen te liggen
  • De fietsstraat Binnenhaven wordt omgebouwd tot een snel-fietspad. Het fietspad wordt een  fietspad en niet meer toegankelijk voor gemotoriseerde voertuigen.

De volgende ingrepen worden tegelijkertijd uitgevoerd:

  • Er wordt een drempel gerealiseerd op de Haagsteeg ter hoogte van de rotonde Kortenoord Allee
  • Er wordt een toegangsweg naar de Kortenoord Allee gerealiseerd om het bedrijf Eurofins Agro aan de Binnenhaven te ontsluiten.

De definitieve gunning aan de aannemers vindt plaats in februari 2019. Een belangrijk onderdeel van de keuze voor een aannemer, is de wijze waarop deze de wijk inlicht en omgaat met de bereikbaarheid. Ook de doorstroming op de Kortenoord Allee wordt een criterium waarop de gemeente een aannemer kiest. Ook wordt er aandacht besteed aan de circulaire aspecten van het project. Het project wordt voor de zomer 2019 afgerond.

Klik hier voor de volgende ontwerptekeningen: