Uitnodiging tweede verdiepingsbijeenkomst Samen Wageningen 28 februari

De tweede verdiepingsbijeenkomst Samen Wageningen is op dinsdag 28 februari 2017 vanaf 18.30 uur (inloop) in het Stadhuis, Markt 22 te Wageningen (let op: andere locatie dan vorige bijeenkomsten!).

Misschien kent u mensen voor wie het beleid belangrijk is: buren, vrienden of mensen aan wie u zelf hulp of ondersteuning geeft. Zij zijn ook welkom!

Nu het beleidskader Samen Wageningen is vastgesteld, kunnen we beginnen met de voorbereiding van de uitvoering. We willen de uitvoering van het beleid graag samen met u voorbereiden, dus met maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, inwoners en ondernemers. Want u weet het beste wat belangrijk is als het gaat om hulp en ondersteuning. Doet u (weer) mee?

Verdiepingsbijeenkomsten

Vanaf april gaan we samen aan de slag met het schrijven van uitvoeringsplannen. Op welke manier we dat gaan doen, daar gaan we het de komende twee maanden over hebben. In februari en maart worden vier verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd door de gemeente. Dan gaan we met u praten over onze ideeën voor het voorbereidingsproces. We hebben spelregels bedacht voor het voorbereidingsproces. Die spelregels willen we met u bespreken en samen aanpassen en aanvullen, zodat we samen tot de beste spelregels kunnen komen.

 Voorlopig programma tweede verdiepingsbijeenkomst 28 februari – Stadhuis

  • 18.30 uur         Inloop met koffie en thee
  • 19.00 uur         Opening
  • 19.05 uur         Presentatie: resultaten van de eerste verdiepingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst hebben we er voor gekozen om te gaan werken met de vier categorieën die de gemeente heeft voorgesteld. Daarna zijn 45 subgroepjes aan de slag gegaan met het benoemen van kansen en risico’s van de indeling van de resultaten onder deze vier categorieën. Welke kansen en risico’s zien we met elkaar voor de uitvoering en voor de onderlinge samenwerking? Welke ideeën zijn naar voren gebracht om de kansen beter te benutten? Welke conclusies trekken we hieruit voor de indeling van de resultaten in de vier categorieën?
  • 19.45 uur         Uitleg groepsopdracht voor na de pauze
  • 20.00 uur         Pauze met koffie, thee en wat lekkers
  • 20.20 uur         Aan het werk in subgroepjes met de vragen: hoe organiseer je samenwerking? Welke vormen van samenwerking zijn per categorie mogelijk? Wat zijn kansen van die samenwerkingsvormen? En waar moeten we aan denken om die kansen beter te kunnen benutten? Zien we ook risico’s en welke oplossingen zouden we daarvoor kunnen bedenken?
  • 21.45 uur         Afsluiting met borrel en hapjes

Toelichting op het programma

Op 28 februari willen we samen met u brainstormen over mogelijke samenwerkingsvormen. Om de resultaten van Samen Wageningen te halen is samenwerking nodig: samenwerking tussen organisaties, inwoners, ondernemers en de gemeente. Op 16 februari hebben we er voor gekozen om de 49 resultaten uit Samen Wageningen onder te verdelen in vier categorieën. Veel resultaten hebben namelijk te maken met dezelfde soort handelingen. Door die resultaten in de uitvoering bij elkaar te zetten, kunnen ze elkaar versterken. De categorieën bieden een basis voor samenwerking. Maar er zijn veel verschillende vormen van samenwerking mogelijk. Zoals informele samenwerking (zonder daar afspraken over vast te leggen), of samenwerking waarbij een aantal partijen optreedt als vertegenwoordiger (of penvoerder) van de rest, of samenwerking tussen hoofdaannemers en onderaannemers. En er zijn nog meer samenwerkingsvormen te bedenken. We gaan op deze avond samen op zoek naar de verschillende mogelijkheden. Wat vinden we belangrijk bij de samenwerking? Welke plaats krijgen de verschillende partijen daarbij (organisaties, inwoners, ondernemers, gemeente)? Hoe organiseer je de samenwerking?

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst van 28 februari door een e-mail te sturen naar samenwageningen@wageningen.nl met de vermelding: ‘aanmelding Samen Wageningen 28 februari’.

Volgende bijeenkomsten

Elke bijeenkomst bouwt verder op de resultaten van de vorige bijeenkomst. Elke bijeenkomst heeft dus een eigen programma. De volgende bijeenkomsten zijn gepland op:

  • donderdagavond 16 maart (in het Stadhuis)
  • dinsdagavond 28 maart (in hotel De Nieuwe Wereld)

 Presentatie eerste verdiepingsbijeenkomst 16 februari

Op donderdag 16 februari heeft de eerste verdiepingsbijeenkomst. In Ons Huis waren ruim 160 mensen aanwezig. De gemeente heeft met een presentatie  uitgelegd welke indeling van de resultaten wij voorstellen. Daarvoor heeft de gemeente vier categorieën voorgesteld.

 

Uitgelicht