Rapporten varianten A en B beschikbaar

De schetsontwerpen met de verdere uitwerking van zowel Variant A als B (‘Rondje Campus’) zijn nu voor u beschikbaar

De gemeente Wageningen en provincie Gelderland willen de bereikbaarheid van Wageningen verbeteren. Hiervoor is uiteraard geld nodig. Daarom is aan zowel Provinciale Staten als aan de gemeenteraad van Wageningen gevraagd om geld beschikbaar te stellen. Om goede kostenramingen te kunnen maken, zijn schetsontwerpen gemaakt. De gemeente Wageningen heeft samen met betrokkenen een schetsontwerp (16MB pdf) gemaakt van haar voorkeursvariant (het optimaliseren van de bestaande wegen). De provincie Gelderland heeft als vergelijkingsmateriaal het ‘Rondje Campus’ uit laten werken tot een schetsontwerp (2 MB pdf). Beide rapporten zijn nu gepubliceerd op de website. Voor de duidelijkheid: dit zijn schetsontwerpen. Zodra bekend is hoeveel budget er beschikbaar is, wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een voorlopig-ontwerp en vervolgens tot definitief-ontwerp.

Provinciale Staten beslissen eind juni over de financiën, de gemeenteraad van Wageningen begin juli.