Kostenramingen bekend

Kostenramingen bekend voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 mei 2016 de raad geïnformeerd over de kostenramingen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen. Het college wil verkennen hoe een zo goed mogelijk resultaat bereikt kan worden voor zo min mogelijk geld. Het college heeft het voornemen om hierbij uit te gaan van de goedkoopste oplossing. Deze kost € 27 miljoen euro, exclusief een fietstunnel bij Hoevestein (deze kost € 6 miljoen extra). Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland gaat Provinciale Staten voorstellen om € 14 miljoen bij te dragen. Provinciale Staten beslissen hierover eind juni. De Wageningse gemeenteraad beslist over de financiën bij de behandeling van de Kadernota op 5 juli aanstaande.

Lees de raadsinformatiebrief van 4 mei 2016 met uitgebreide informatie.
Lees het persbericht van 4 mei 2016 met een reactie van wethouder Han ter Maat.