Schulddienstverlening

Heeft u moeite om rond te komen? Bent u bang om in de schulden te raken en wilt u dat voorkomen? Of heeft u al te maken met aanmaningen van schuldeisers? Vraag om hulp voordat de situatie uit de hand loopt! Schulddienstverlening geeft gratis advies. Hulp vragen verplicht u tot niets.

Hulp

De hulpverlening kan er op verschillende manieren uitzien. De schulddienstverlener kan betalingsregelingen treffen met uw schuldeiser(s). Verder kunt u geholpen worden door bemiddeling tussen u en de schuldeiser(s).

Preventie

Om financiële problemen te voorkomen, kunt u bijvoorbeeld ook geholpen worden bij het inzichtelijk maken van inkomsten en uitgaven. Dit is de hulp bij de thuisadministratie. Maar het is ook mogelijk dat u ondersteuning krijgt bij het aanvragen van toeslagen, zoals de zorg- en huurtoeslag. Met deze toeslagen wordt uw inkomen hoger en verkleint het risico op financiële problemen.

Team schulddienstverlening

Bij het Startpunt kunt u terecht voor vragen over uw financiën. Het Startpunt is de eerste ingang als u vragen heeft van financiële aard. Als het nodig is kunt u een afspraak (laten) maken met het team schulddienstverlening, tel. (0317) 49 29 11.

Spreekuur

Met dringende vragen kunt u het inloopspreekuur van het team schulddienstverlening bij het Startpunt bezoeken: iedere maandag van 13.00 tot 16.00 uur en iedere vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Openingstijden Startpunt

U bent welkom bij het Startpunt op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.

Sociaal Raadslieden

Ook kunt u terecht bij Sociaal Raadslieden. Zij kunnen u helpen met het aanvragen van toeslagen en meer informatie geven over sociale regelingen (bijvoorbeeld belastingaftrek voor bijzondere ziektekosten, uitkeringen etc). U kunt ze bellen van maandag tot en met donderdag, tel. (0317) 468 830. U kunt op afspraak bij ze terecht op maandag, dinsdag en donderdag in het Startpunt (Rooseveltweg 408h, Wageningen).

Adressen voor hulp bij administratie

Voor langdurige ondersteuning bij het in balans brengen van uw inkomsten en uitgaven is er Persoonlijke Budget Begeleiding. Voor meer infomratie kunt u ook een e-mail sturen naar:  coordinator@isofa-wageningen.nl

Voor hulp bij uw financiële administratie kunt u terecht bij Humanitas thuisadministratie
Coördinator: Astrid de Koning, tel. 06 - 35 11 76 99

Ouderen kunnen voor hulp bij thuisadministratie terecht bij SWOA
Coördinator: Nuray Dasdemir, tel. 06 - 20 92 01 31, thuisadministratie@swoa.nl. Website www.swoa.nl