Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die 3 jaar of langer van een laag inkomen moeten leven. Het inkomen van de partner telt hierbij ook mee. De regeling geldt niet voor studenten.

Hoogte vergoeding

U kunt de toeslag één keer per jaar krijgen. De hoogte van de toeslag wordt bepaald door de gemeente en hangt af van de samenstelling van uw gezin. Hieronder vindt u de bedragen: 

 • alleenstaande € 400,-
   
 • eenouder met 1 kind € 516,-
 • eenouder met 2 kinderen € 579,-
 • eenouder met 3 kinderen of meer € 632,-
   
 • samenwonend geen kinderen € 579,-
 • samenwonend met 1 kind € 632,-
 • samenwonend met 2 kinderen € 684,-
 • samenwonend met 3 kinderen of meer € 737

Voorwaarden individuele inkomenstoeslag

 • uw inkomen ligt drie jaar of langer ononderbroken op 130 % van de voor u geldende bijstandsnorm
 • uw vermogen is niet hoger dan:
  • 6.120 euro voor alleenstaanden
  • 12.240 euro voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden
 • u heeft geen mogelijkheden (gehad) om uw inkomen te verbeteren
 • u ontvangt geen tegemoetkoming in de studiekosten (DUO)
 • de individuele inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht aangevraagd worden

Aanvragen

U kunt de individuele inkomenstoeslag

 •  Digitaal aanvragen. Hiervoor heeft u uw Digi D nodig
 •  Schriftelijke aanvragen. Print het aanvraagformulier uit of haal deze op bij de infobalie in het gemeentehuis, Markt 22,

Let op: Heeft u geen bijstandsuitkering van de gemeente Wageningen? En vraagt u het niet met DigiD aan?  Vul dan ook het inlichtingenformulier in.

Voor de aanvraag heeft u nodig:

 • uw burgerservicenummer
 • bankafschriften
 • jaaropgave(n) afgelopen jaar
 • voorlopige beschikking Belastingdienst
 • persoonsgegevens van uw partner en kind(eren)

Hoe gaat het verder met uw aanvraag

Heeft u alle bewijsstukken ingeleverd? Dan ontvangt u binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag. Vaak moet de gemeente informatie opvragen bij het UWV Werkbedrijf en dat duurt een paar weken.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.