Zonneparken

Wij hebben de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. We willen dan ook graag meewerken aan initiatieven voor de opwek van duurzame energie.

 

Nu al ontwikkelen

Gezien de grote urgentie van het klimaatprobleem kan de ontwikkeling van zonneparken niet stilliggen. Het is van belang dat er nu al zonneparken ontwikkeld worden. Het college van B&W heeft daarom voorlopige criteria en randvoorwaarden vastgesteld voor mogelijke locaties. De criteria en randvoorwaarden zijn voorlopig totdat de gemeente definitief weet voor hoeveel zonneparken en windmolens ze aan de lat staat. Dit is bekend, zodra de regionale opgave voor de regio FoodValley is verdeeld over de gemeenten. Deze verplichte opgave krijgt de regio van het Rijk in het kader van het landelijk Klimaatakkoord.

 

Landelijk klimaatakkoord

De klimaatneutrale ambitie houdt onder meer in dat alle gebruikte energie vanaf die datum duurzaam opgewekt wordt. Het plaatsen van zonnepanelen op alle geschikte daken van woningen en bedrijven is nog niet voldoende om dit doel te bereiken. Om volledig klimaatneutraal te worden, is onder andere de aanleg van zogenaamde zonneparken nodig, volgens onze huidige berekening 36 hectare. Het is waarschijnlijk dat er als gevolg van het landelijke klimaatakkoord ook windmolens nodig zijn en dat dit benodigde oppervlak aan zonneparken nog groter wordt.  De gemeente wil dan samen met inwoners en organisaties in de stad bekijken hoe en waar deze windmolens en zonneparken het best geplaatst kunnen worden.


Op maandag 18 maart 2019 worden om 19.30 uur op de Politieke Avond de voorlopige criteria en randvoorwaarden besproken. Deze zijn bedoeld om nu in ieder geval de meest kwetsbare gebieden te beschermen en ervoor te zorgen dat er bij zonneparken veel aandacht wordt besteed aan landschappelijke kwaliteit en aan biodiversiteit en dat er goed rekening wordt gehouden met omwonenden. Tijdens het ronde tafelgesprek zit je met raadsleden aan tafel en kan je jouw mening geven over deze criteria en randvoorwaarden. Wil je meepraten? Geef je dan van tevoren even op via raadsgriffie@wageningen.nl Kan je niet aanwezig zijn, maar ben je wel geïnteresseerd in wat er gezegd is? Er worden geluidsopnames gemaakt die je kan naluisteren.