Duurzame energie

Windenergie

De gemeente Wageningen kiest vooralsnog niet voor plaatsing van windmolens binnen de gemeentegrenzen. Wageningen wil klimaatneutraal zijn in 2030 en met windmolens kunnen grote stappen worden gezet om deze ambitie te realiseren. De gemeenteraad heeft daarom op 21 mei 2012 - bij de behandeling van de Routekaart naar klimaatneutraal - uitgesproken om te streven naar realisatie van windenergie in Wageningen. Vervolgens is gezocht naar geschikte locaties. De locatie die uit dat keuzeproces naar voren kwam, de locatie in de uiterwaarden nabij het havenkanaal, bleek niet acceptabel voor Rijkswaterstaat en viel daarom af.

 

Na het wegvallen van de  geschikte windmolenlocatie heeft herijking van het klimaatbeleid plaatsgevonden. Hierbij is onderzocht of Wageningen ook klimaatneutraal zou kunnen worden zonder windmolens in Wageningen. Uit het onderzoek bleek, dat dit inderdaad mogelijk is als zeer sterk wordt ingezet op zonne-energie, zowel zonne-energie op daken alsook grote zonneparken. Op basis daarvan heeft de gemeenteraad op 28 september 2015 besloten het streven naar realisatie van windenergie in Wageningen los te laten en in plaats daarvan gekozen voor hogere doelstellingen op gebied van zonne-energie.

 

Bodemenergie

De gemeente heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik van bodemwarmte. De conclusies is, dat voor Wageningen vooral de ondergrond tot een diepte van 175 meter geschikt is voor warmte en koude opslag. Binnen Wageningen wordt de bodem al langer gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen, zoals de gebouwen van de Wageningen Universiteit (WUR) en het NIOO op campus de Born. Ook bij woningbouw wordt bodemwarmte toegepast. Voor de nieuwbouwwijk Kortenoord is geen gasleiding aangelegd, maar wordt gebruik gemaakt van bodemwarmte voor verwarming van de woningen via lage temperatuur verwarming. Ook wordt bodemwarmte gebruikt voor de warmwatervoorziening.

Biomassa

Met de regio zijn de mogelijkheden voor biomassa onderzocht. Hieruit is een aantal initiatieven gerealiseerd zoals de biomassacentrale in Ede waaraan de gemeente Wageningen snoeihout levert. Verpleeghuis Oranje Nassau's Oord heeft een houtgestookte ketel aangeschaft dit gevoed wordt door snoeihout uit hun eigen bos. Van GFT dat de gemeente inzamelt wordt ook duurzame energie gemaakt. Het GFT wordt namelijk vergist bij Twence in Enschede en hierdoor ontstaat biogas en compost. Het biogas wordt omgezet in warmte en elektriciteit. Deze warmte wordt gebruikt voor verwarming van woningen. De compost wordt gebruikt als bodemverbeteraar. Het apart houden van GFT levert dus veel op.

 

Zonne-energie

Lees meer over zonne-energie.