Aanvragen afvalstoffenheffing eenpersoonstarief 2016

Let op: u kunt alleen voor 2016 korting aanvragen voor de afvalstoffenheffing (eenpersoonshuishouden). In 2017 wordt deze korting automatisch toegepast.

De afvalstoffenheffing is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden. U betaalt ook afvalstoffenheffing als u geen kliko's aanbiedt om te laten legen.
Als u gebruik maakt van een extra of grotere container, betaalt u een toeslag.

Tarieven 2017

Eénpersoonshuishouden € 161,73
Meerpersoonshuishouden € 251,57
Toeslag grote container € 70,00
Toeslag extra container € 164,00 (bij een extra restafvalcontainer betaalt een eenpersoonshuishouden het meerpersoonstarief)

De gemeente maakt gebruik van het bevolkingsregister om de samenstelling van uw huishouden te bepalen.

Verhuizen

  • Verhuist u naar een andere gemeente of vertrekt u naar het buitenland? Dan bent u geen afvalstoffenheffing meer verschuldigd met ingang van de maand volgend op uw verhuisdatum. Als u deze wijziging doorgeeft aan Publiekszaken, dan ontvangt u automatisch bericht over de vermindering van uw aanslag afvalstoffenheffing.
  • Verhuist u binnen de gemeente, dan verandert er niets aan de aanslag afvalstoffenheffing.

Bent u het niet eens met de aanslag?

Laat dit dan weten door een e-mail te sturen naar belastingen@wageningen.nl. U krijgt dan van de gemeente een reactie of er andere oplossingen zijn. Bent u het hier niet mee eens dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening schriftelijk of digitaal bezwaar maken. In uw bezwaarschrift geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt.

Een schriftelijk bezwaarschrift stuurt u naar de 'heffingsambtenaar' van de gemeente Wageningen. Het adres is Postbus 1, 6700 AA Wageningen.

Afvalstoffenheffing via Vitens

Tot 1 januari 2017 betaalde u de afvalstoffenheffing via Vitens. Bij de heffing door Vitens werd het éénpersoonstarief alleen op verzoek verleend (als u over niet meer dan één set restafvalcontainers beschikte). Dit verzoek over 2016! kunt u online (PDF, 39 kb) indienen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing.

 

Uitgelicht