De organisatie

Bij de gemeente werken ruim 300 medewerkers verdeeld over 17 teams. Burgemeester en wethouders en de concerndirectie sturen de gemeentelijke organisatie* aan. De concerndirectie staat onder leiding van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

* Op dit moment is er een organisatieontwikkeling aan de gang. Het organigram komt binnenkort beschikbaar.