Wegwerkzaamheden N225 Wageningen-Renkum geven overlast

Op vrijdag 9 juni start de provincie Gelderland met onderhoudswerkzaamheden voor de N225. Dit betreft het wegdeel vanaf de Diedenweg in Wageningen tot en met de aansluiting op de A50 nabij Renkum. Daarnaast werkt de provincie aan de verbetering van de verkeersveiligheid. De onderhoudswerkzaamheden geven verkeershinder en kans op filevorming.

Wethouder Han ter Maat: “We verbeteren de verkeersveiligheid bij de oversteek van de Bosrandweg. De komgrens verplaatsen we zodat de snelheid bij de Bosrandweg naar de 50 km per uur gaat. Het gedeelte van de weg binnen de bebouwde kom krijgt trottoirbanden. Daarmee ziet de Ritzema Bosweg er binnen de bebouwde kom straks anders uit dan buiten de bebouwde kom.  Daarnaast komt er stil asfalt en dat betekent minder geluidsoverlast voor de bewoners van de Sahara en omgeving.“

Omleidingen
Het viaduct over de snelweg A50 tussen Renkum en Doorwerth is vanaf komend weekend ruim twee weken volledig afgesloten in de richting Wageningen - Oosterbeek. Verkeer vanuit Oosterbeek kan wel de A50 en Wageningen bereiken. In deze periode wordt het viaduct gerenoveerd en het asfalt vervangen tot de Heidesteinlaan bij Heelsum. De afsluiting gaat de nacht van 9 juni in. Verkeer vanuit Wageningen naar de A50 of Oosterbeek kan omrijden via de Utrechtseweg in Renkum.

Vervangen asfalt
Naast bovengenoemde werkzaamheden wordt de provinciale weg N225 tussen Wageningen en Renkum gerenoveerd. Dit gehele werk duurt tot vrijdag 4 augustus. Op het volledige tracé wordt het asfalt vervangen.  Het meeste werk wordt 's nachts uitgevoerd. Omleidingen worden met borden aangegeven. Vrachtverkeer uit Wageningen met bestemming A50 moet tijdens de werkzaamheden omrijden via Ede over de A12 en de Dreeslaan-Mansholtlaan.

Nachtafsluiting N225 maandag 17 juli tot en met donderdag 20 juli
In deze periode vervangt de aannemer het asfalt tussen Onderlangs in Renkum en de rotonde bij de Generaal Foulkesweg in Wageningen. Tussen 20.30 en 5.00 uur is de weg afgesloten. Verkeer wordt met borden omgeleid.
 

Volledige afsluiting maandag 24 juli tot en met zondag 30 juli
De aannemer reconstrueert de rotonde, brengt een nieuwe middengeleider aan en vervangt het asfalt van de Ritzema Bosweg tussen de rotonde bij de generaal Foulkesweg en de Diedenweg in Wageningen. Voor deze werkzaamheden sluit de provincie het werkvak volledig af en wordt het verkeer tijdelijk via de Generaal Foulkesweg omgeleid.


Voor meer informatie
We adviseren u om voor de actuele werkzaamheden en omleidingen te kijken op www.bereikbaargelderland.nl of www.gelderland.nl/N225.
Voor overige vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met het Provincieloket van de provincie Gelderland, (026) 359 99 99 of per e-mail provincieloket@gelderland.nl.

Uitgelicht