Samen werken aan cultuur

Op 20 februari 2020 vindt de avond ‘Cultuur in Uitvoering’ plaats. Het begint om 17:30 uur en is in de raadzaal van de gemeente.

Het is er een openbare avond waarop iedereen uit de stad Wageningen die geïnteresseerd is in het cultuurbeleid van de gemeente, kan meepraten over de invulling daarvan. Wie neemt de handschoen op en werkt mee aan een beter cultureel klimaat in de stad?

Op de avond staat het onderdeel ‘Samenwerking’ centraal. Eerder dit jaar zijn er andere bijeenkomsten geweest, over het onderwerp Cultuureducatie. Het doel is om de input van deze avonden samen te voegen, als onderbouwing voor het nieuwe cultuuractieplan. Dit wordt later een keer aan de raad gepresenteerd. Dit actieplan is een aanvulling op de bestaande cultuurnota. Komt u ook?

Het hoofdonderdeel in het programma is dat u kort uw mening kan geven over de huidige stand van zaken en in groepjes over deelonderwerpen praten zoals: kan er beter of meer worden samengewerkt in de stad op het gebied van cultuur? Wat is daarvoor nodig? Is er behoefte aan een cultuurmakelaar? Kan de gemeente iets doen of laten om samenwerking te stimuleren, bijvoorbeeld via de wijze van subsidietoekenning? Zijn er andere vormen van samenwerking van belang, bijvoorbeeld in de regio, of met de WUR?


Vertegenwoordigt u bepaalde belangen op dit gebied? Of heeft u specifieke kennis? Dan nodigen wij u in het bijzonder uit om mee te praten. Op de avond kunt u ook laten weten als u betrokken wilt blijven. Gezien het tijdstip van deze avond, zijn er broodjes aanwezig. U kunt zich vast aanmelden via https://calendly.com/cultuurinuitvoering. Voor vragen kunt u contact opnemen met Martijn Adelmund mail@martijnadelmund.nl.