Onderhoud aan watergangen Wageningen week 41 t/m 45 (7 okt. - 1 nov.)

Maandag 7 oktober is aannemer Van Leeuwen GWW in opdracht van Waterschap Vallei & Veluwe en de Gemeente Wageningen begonnen met het maaien van de vegetatie in de watergangen. De werkzaamheden vinden plaats in een aantal grotere watergangen in de wijken en in het buitengebied. Dit zijn watergangen die van belang zijn voor de waterafvoer van het Wageningse gebied.

Onderhoud aan watergangen

Uitvoer van de werkzaamheden zal in sommige gevallen met een maaiboot gebeuren en in andere gevallen met een maaikorf op een kraan. Dat kan soms betekenen dat er afzettingen op fietspaden worden geplaatst in het kader van de veiligheid. Bij werkzaamheden aan de Rooseveltweg zal deze voor 1 dag deels worden afgesloten. Er zal dan weer zoals elk jaar een omleiding worden ingesteld.

 

Het maaisel word voor zover mogelijk direct worden afgevoerd, maar in sommige gevallen (met name in het buitengebied) zal het even langer blijven liggen en in één werkgang worden afgevoerd. Hierbij zullen we overlast tot een minimum beperken.

 

In week 44 (28 oktober t/m 1 november) zal de Rooseveltweg tijdelijk zijn afgesloten t.b.v. dit werk. U zult daar dan worden omgeleid. Verder zal er grotendeels met rijdende afzettingen worden gewerkt.