Noodkap twee onveilige bomen

Bij de boomveiligheidscontrole die we nu uitvoeren, hebben we twee bomen ontdekt die acuut gevaarlijk zijn. Door een flinke stamscheur en een verrotte onderstam zijn ze instabiel. De inspecteur heeft de bomen afgekeurd vanwege de veiligheid. We kunnen de schade of de gebreken aan de bomen niet herstellen of compenseren met snoeicorrectie of iets anders.

Waarom noodkap?

We moeten deze bomen helaas met een versnelde procedure kappen. Het wachten op een reguliere procedure duurt te lang. Als de bomen vol in het blad zijn is het risco op schade of letsel onaanvaardbaar hoog. De bomen kunnen deze vracht aan blad niet meer aan. Ook bij extra windvang van een volle kroon is er kans op schade of letsel.

Waar staan deze bomen?

Het gaat om een witte abeel bij het minidierenpark aan de Duivendaal  en een Canadese populier langs de Stadsgracht bij de Lawickse Allee, aan de overzijde van theater Junushoff. De scheefstaande witte abeel heeft een forse en relatief verse stamscheur. De scheefstaande Canadese populier heeft een door schimmels aangetaste onderstam. Hierdoor kan de boom de krachten van de scheefstand niet meer goed dragen.

Bovendien zijn in beide stammen boorgaten van de wilgenhoutrups gevonden. Deze vreet forse gangen in het hout.

Wanneer worden de bomen gekapt?

Op 25 april a.s. voert het boomverzorgingsbedrijf Flier de kapwerkzaamheden uit. Het bomenberaad (overleg tussen gemeente en diverse groene organisaties) is hierover op voorhand geinformeerd. Volgend plantseizoen herplanten we jonge bomen. Vanzelfsprekend is er een flora - en fauna onderzoek uitgevoerd ivm broed- en verblijfplaatsen van vogels, vleermuizen en kleine zoogdieren.

Vragen?

Heeft u vragen rondom deze noodkap? Meld u zich dan, het liefst per email bij willem.kuijt@wageningen.nl

 

 

 

Uitgelicht