Brief van Vitens

Burgemeester en wethouders stellen compensatie voor voor inwoners met een inkomen rond bijstandsniveau

Drinkwaterbedrijf Vitens kondigt deze week aan dat ze in 2019, 2020 en 2021 de rekening verhoogt. B&W willen de hogere drinkwaterrekening van Vitens compenseren voor inwoners die een inkomen op bijstandsniveau hebben.

Doorberekening
Vitens kiest ervoor om de precariobelasting die zij aan de gemeente moet betalen (van 2016 tot en met 2021) door te berekenen in de rekening voor 2019, 2020 en 2021. Voor 2019 gaat het om een verhoging van ongeveer 75 euro per huishouden.
 
Precario
De precariobelasting op kabels en leidingen in gemeentegrond is in 2015 door de Wageningse gemeenteraad ingevoerd. Deze belasting wordt opgelegd aan nutsbedrijven (gas, licht, electra). De gemeenteraad beslist waarschijnlijk in het voorjaar van 2019 over een eventuele compensatieregeling. 

Wethouder Dennis Gudden: 'we vinden het belangrijk dat we inwoners met een inkomen op bijstandsniveau helpen de extra kosten op te vangen. Deze mensen worden het hardst getroffen door de hogere rekening.
We werken aan een raadsvoorstel waarin dit geregeld wordt, zodat de raad daarover een besluit kan nemen in het voorjaar'.

Meest gesteld vragen met antwoorden.