Bermbeheer week 41 t/m 43 in Wageningen

Tussen 7 en 25 oktober worden bermen gemaaid.

De gemeente spant zich in voor een ecologisch bermbeheer. Dat betekent dat we de bermen verschillende keren per jaar maaien. Op deze manier kunnen de kruiden en gewassen zich goed ontwikkelen. We maaien op een hoogte van 10cm om de rozetten van de vegetatie te sparen, zodat deze zich sneller herstellen.

Op locaties waar de situatie zich ervoor leent, ook in het kader van verkeersveiligheid, zullen er ook deze ronde weer delen berm worden overgeslagen. Deze zullen de winter over blijven staan en pas dit voorjaar worden gemaaid.

Afbeeldingsresultaat voor maaien bermen Vaarkamp

 

Er worden verschillende maaimethoden toegepast afhankelijk van de situatie. Dit varieert van handmatig met een bosmaaier tot met een grote trekker met verschillende maaicombinaties. De werkzaamheden worden gestart op de Nijenoord Allee, Kortenoord Allee, Lawickse Allee, Ritzema Bosweg, Diedenweg en Mansholtlaan. U kunt hinder ondervinden op deze wegen, want er zal worden gewerkt met een rijdende afzetting.