Archievenoverzicht

Overzicht van alle archieven die het Gemeentearchief Wageningen beheert, mét links naar inventarissen.

N.B. Als de naam van het archief rood is, dan kunt u de inventaris van dat archief als pdf openen door op de archiefnaam te klikken.


1. OVERHEIDSARCHIEVEN

 

1.1 ARCHIEVEN VAN HET OPENBAAR BESTUUR

 

Gemeentebestuur

 • Oud Archief Wageningen (OAW), (1335-1815), archiefnummer 1, inventaris, 55 m.
 • Nieuw Archief Wageningen (NAW), (1815-1941), archiefnummer 2, inventaris, 181 m.
 • Secretariearchief van de gemeente Wageningen (SAW), (1932) 1942-1986, archiefnummer 3, inventaris, 150 m.
 • Commissie GO Ambtenarenzaken (1958-1961), archiefnummer 91, ongeïnventariseerd, 0,06 m.

 

Plaatselijke overheidsinstellingen met een specifieke taak

OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

 • Bouwdossiers (1902-2005) (Meer informatie over inzage: klik hier), N.B. niet van alle panden zijn dossiers aanwezig!, archiefnummer 146, straatnaamindex, 168 m.
 • Bouwpolitie; sloopvergunningen (1900-1980, ca.), archiefnummer 27, straatnaamindex, 6,5 m + aanvulling, ongeïnventariseerd, 2 m.
 • Bouwpolitie; Bouw- en constructiedossiers Zwembad Rustenburg (1950-2004), archiefnummer 136, ongeïnventariseerd, 0,75 m.
 • Dienst Gemeentewerken (1920)1940-1986, inventaris, archiefnummer 84, 11 m [plus 9 m. aanvulling, ongeïnventariseerd]
 • Gemeentelijk Grondbedrijf (1934-1986), archiefnummer 143, inventaris, 0,75 m.
 • Gemeentelijke Schoonheidscommissie (1968-1987), archiefnummer 140, ongeïnventariseerd, 0,37 m.
 • Kadastrale leggers der gemeente Wageningen (1832-1990 ca.), archiefnummer 9, inventaris, 10 m.
 • Raadscommissie Openbare Werken (1919-1972), archiefnummer 92, ongeïnventariseerd, 0,12 m.
 • Werkarchief H. Breedveld, projectleider Noord-West (1987-2004), archiefnummer 142, ongeïnventariseerd, niet openbaar, 8,5 m.

 

FINANCIËN

 • Gemeenteontvanger (1920-1972, ca.), archiefnummer 104, ongeïnventariseerd 20,25 m.
 • Raadscommissie Financiën (1958-1962), archiefnummer 100, ongeïnventariseerd, 0,06 m.

 

JUSTITIE, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

 • Oud Rechterlijk Archief (ORA), (1454)1542-1811, archiefnummer 4, inventaris, 31 m.
 • Gemeentepolitie (1902-1994), archiefnummer 123, deels geïnventariseerd, gedeeltelijk openbaar, 27 m.
 • Brandweer Wageningen (ca. 1947-2013), archiefnummer  188, ongeïnventariseerd, 10,5 m.
 • Personele dossiers dienstplichtigen uit de gemeente Wageningen (1890-1949), archiefnummer 153, plaatsingslijst, gedeeltelijk openbaar, 2,8 m.

 

BURGERLIJKE STAND

(N.B. Voor bevolkingsregisters zie ook het Nieuw Archief Wageningen, inv. nrs. 2195-2299)

 • Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Wageningen (1811-1968), overzicht, 4,8 m.
  N.B. Scans van akten van geboorten 1811-1912, huwelijken 1811-1932 en overlijden 1811-1960 en van het Bevolkingsregister 1840-1900 zijn te vinden via de site GenVer (scroll daar naar beneden voor Wageningen).

 

OPENBARE GEZONDHEID

 • Algemene Begraafplaatsen Wageningen (1829-1965), archiefnummer 12, deels geïnventariseerd, 2,00 m.
 • Gemeentelijke Reinigingsdienst (1921-1966), archiefnummer 85, ongeïnventariseerd, 1 m.
 • Gemeentelijk Badhuis (1932-1967), archiefnummer 86, ongeïnventariseerd, 0,5 m.
 • Hinderwetvergunningen (ca. 1942-1986), index op straat en bedrijf, archiefnummer 164, 12 m.


ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN

 • Commissie voor het Marktwezen (1923, 1936-1949), archiefnummer 101, ongeïnventariseerd, 0,06 m.
 • Gemeentelijk Antennebedrijf (CAI) (1970-1983), archiefnummer 126, ongeïnventariseerd, 0,25 m.
 • Gemeentelijk Gas-, Waterleidings- en Verwarmingsbedrijf (1896-1979), archiefnummer 132, ongeïnventariseerd, 48,5 m.
 • Raadscommissie voor de bedrijven (1936-1960), archiefnummer 93, ongeïnventariseerd, 0,06 m.

 

SOCIALE ZORG

 • Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken (1887-1986), archiefnummer 131, ongeïnventariseerd, niet openbaar, 5,62 m.
 • Raadscommissie Sociale Zaken, Gezondheidszorg en Milieuhygiëne (1976-1978), archiefnummer 94, ongeïnventariseerd, 0,06 m.

 

ONDERWIJS EN CULTUUR

 

1.2 ARCHIEVEN VAN REGIONALE OVERHEDEN

 • Openbaar Lichaam Gasvoorziening Midden-Oost Nederland (1955-1974), archiefnummer 127, ongeïnventariseerd, 0,87 m.

 

1.3 ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN

 

1.4 DTB-REGISTERS (RETRO-ACTA VAN DE BURGERLIJKE STAND)

 

1.5 ARCHIEVEN VAN WATERSCHAPPEN

De onderstaande archieven zijn NIET in Wageningen, maar bevinden zich bij het Gelders Archief in Arnhem. Het Gemeentearchief Wageningen bezit wel reproducties op microfiche van deze archieven. Als u op de namen van de volgende twee archieven klikt, wordt u doorgelinkt naar de inventarissen op de site van het Gelders Archief.

 

 

2. PARTICULIERE ARCHIEVEN


2.1 ARCHIEVEN VAN INSTELLINGEN VAN ECONOMISCHE AARD


Ambacht, industrie en handel

 • Apotheek Dr. M. de Waal (Bergstraat 6), (1933-1943 ca.), archiefnummer 113, inventaris, 0,4 m.
 • Bonthuis, R.P., als administrateur van een tuinderij bij Wageningen, (1899), archiefnummer 26, inventaris, 0,01 m.
 • Coöperatieve Veiling Vereniging Wageningen en omstreken (1919-1966), archiefnummer 64, inventaris, 0,25 m.
 • Drukkerij Vada (1951-1985), archiefnummer 29, ongeïnventariseerd, 1,5 m. [waarvan 0,5 m grootformaat foto’s]
 • Drukkerij Veenman (18..-19..), archiefnummer 36, ongeïnventariseerd, 1,5 m.
 • Firma Veiling Huissen (1942-1945), archiefnummer 66, inventaris, 0,06 m.
 • J.A.M. Roes en N.V. Wageningsche Lederfabriek v/h J.B. Roes en Zonen (1899-1930), archiefnummer 30, inventaris, 0,01 m.
 • Opstelten: Sigarenfabriek Opstelten en Co, en Ivo W. Opstelten (1883-1919), archiefnummer 45, inventaris, 0.06 m.
 • Schimmelpenninck Sigarenfabrieken v/h Geurts en Van Schuppen N.V. (1927-1980), archiefnummer 25, inventaris, 0,50 m.
 • Sigarenfabriek De Tabaksplant (1908-1912); zie archief Schimmelpenninck Sigarenfabrieken.
 • Steenfabriek de Blauwe Kamer (1945-1966, ca.), archiefnummer 14, ongeïnventariseerd, 11 m.
 • Drukkerij-uitgeverij Ponsen en Looijen (1923-1945), archiefnummer 35, inventaris, 0,03 m.
 • Veilingvereniging Wageningen (1914-1918), archiefnummer 65, inventaris, 0,12 m.
 • Wageningse Vereniging ter Bevordering van het Marktwezen (1887-1966), archiefnummer 73, ongeïnventariseerd, 0,12 m.


Bank- en verzekeringswezen

 

Nutsbedrijven

 • Vegin [Vereniging van Exploitanten van gasbedrijven in Nederland], afdeling Midden-Nederland (1972-1994), archiefnummer 128, ongeïnventariseerd,1,5 m.

 

2.2 ARCHIEVEN VAN INSTELLINGEN VAN SOCIALE AARD

 

Zorg voor armen en werklozen

 

Zorg voor minderjarigen en bejaarden


Welzijn en maatschappelijk werk

 • Pro Juventute Wageningen (1949-1977), archiefnummer 194, ongeïnventariseerd, 0,12 m.
 • Stichting Jeugdzorgwerk (1957-1968), archiefnummer 49, ongeïnventariseerd, 0,12 m.
 • Stichting Katholieke Maatschappelijke Gezinszorg (1949-1976), archiefnummer 70, inventaris, 0,27 m.
 • Stichting Sociaal Fonds Zeegers Installateurs (1957-2001), archiefnummer 161, ongeïnventariseerd, 3 m.
 • Stichting Vrouwenraad Wageningen (1968)1982-1994, archiefnummer 121, ongeïnventariseerd, 0,62 m.
 • Stichting en buurtcentrum 't Wijkhuis (1957)1963-1994(1995), archiefnummer 137, ongeïnventariseerd, 0,62 m.
 • Unie van Vrijwilligers, afdeling Wageningen [U.V.V], (1955-2002, ca.), archiefnummer 90, ongeïnventariseerd, 4 m.
 • Vrijwilligers Centrale Wageningen (1982-1993, ca.), archiefnummer 120, ongeïnventariseerd, 1,5 m.
 • Werkgroep Stichting Vrouwenhuis (1978-1990, ca.), archiefnummer 133, ongeïnventariseerd, 1,5 m.

 

Sociale woningbouw

 

Hulpverlening in bijzondere omstandigheden


Gemeenschapsbevordering

 • Buurtvereniging Juliana (1937-2012), archiefnummer 180, inventaris, 1,38 m.
 • Stichting Exploitatie van een Volkshuis Wageningen (1912-1986), archiefnummer 111, ongeïnventariseerd, 5,12 m.
 • Hand- en Spandienst wijk Nude, archiefnummer 185, inventaris, 0,01 m.
 • Surinaamse vereniging Redi Doti (ca. 1963-2007), ongeïnventariseerd, 3 m.

 

2.3 ARCHIEVEN VAN VAK- EN STANDSORGANISATIES

 • Werkliedenvereniging Nut en Genoegen (1885-1952), archiefnummer 52, inventaris, 0.37 m.
 • Algemene Nederlandse Typografen Bond en Algemene Nederlandse Grafische Bond (1912-1986): zie archief Het Volkshuis (rubriek 2.2)

 

2.4 ARCHIEVEN VAN INSTELLINGEN VOOR DE VOLKSGEZONDHEID

 • Openbaar Lichaam Vleeskeuringsdienst Slachthuis Renkum-Wageningen (1966-1972 ca,), archiefnummer 103, ongeïnventariseerd, 0,62 m.
 • Rode Kruis afd. Wageningen (ca. 1956-2007), archiefnummer 190, ongeïnventariseerd, 2,50 m.
 • Stichting 17 november 1863 (1863-1915), archiefnummer 50, inventaris, 0,12 m.
 • Stichting Medisch Zwemmen (1964-2000, ca.), archiefnummer 129, ongeïnventariseerd, 2 m.
 • Stichting Pieter Pauw Ziekenzorg (1911-1969), archiefnummer 51, gedeeltelijk openbaar, inventaris, 0,87 m.
 • Wit-gele Kruis en TBC-commissie (1939-1958), plaatsingslijst, archiefnummer 69, 0,25 m.

 

2.5 ARCHIEVEN VAN INSTELLINGEN VOOR ONDERWIJS, ALGEMENE ONTWIKKELING EN CULTUUR

Onderwijs (hier ook archieven van studentenverenigingen)


Algemene ontwikkeling

 • Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, Dept. Wageningen, (1807-1979), archiefnummer 13, deels inventaris, 21 m.
 • Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen / Vrouwen van Nu, afd. Wageningen (1950-2007), archiefnummer 177, inventaris, 1 m.
 • Sociëteit De Harmonie (1914-1941), archiefnummer 44, ongeïnventariseerd, 0,62 m.
 • Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding afd. Wageningen (1947-2010), archiefnummer 184, gedeeltelijk openbaar, ongeïnventariseerd, 0,75 m.

 

Cultuur

MUZIEK

 • Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, afd. Wageningen e.o., (1946-1999), archiefnummer 28, deels plaatsingslijst, 1,5 m.
 • Muziekvereniging De Ontzetting (1984-2000), archiefnummer 75, plaatsingslijst, 2,62 m.
 • Stedelijke Muziekschool (1953-1990), archiefnummer 22, ongeïnventariseerd, 3 m.
 • Toonkunstkoor Wageningen (1996-2012), archiefnummer 192, ongeïnventariseerd, 0,2 m.
 • Vereniging 1-Mei Koor (1976-1997), archiefnummer 108, plaatsingslijst, 0,5 m.


TONEEL

 • Vereniging Toneelkunst voor Allen (1959-1968), archiefnummer 58, inventaris, 0,37 m.
 • Schouwburg Junushoff; archivalia, (1927-1930), archiefnummer 32, ongeïnventariseerd, 0,01 m

 

BEELDENDE KUNST

 • Keo-werkwinkel (1963-1990, ca.), archiefnummer 23, ongeïnventariseerd, 3,5 m.
 • Kunstkring Wageningen (1942-1985), archiefnummer 71, gedeeltelijk openbaar, ongeïnventariseerd, 0,5 m.
 • Stichting Joods Gedenkteken (1997-2000), archiefnummer 171, ongeïnventariseerd, 0,67 m.
 • Vereniging Kunstenaars Kontakt (1986-2006), archiefnummer 182, plaatsingslijst, 0,05 m.

 

GESCHIEDENIS

 • Stichting De Bovenste Polder, archiefnummer 174, ongeïnventariseerd, 0,25 m.
 • Comité Open Monumentendag (1990-1995), archiefnummer 117, ongeïnventariseerd, 0,5 m.
 • Gemeentelijk Historisch Museum (1948-1963), archiefnummer 46, inventaris, 0,06 m.
 • Historische Vereniging Oud Wageningen (1972 – 1994 ca.), archiefnummer 124, ongeïnventariseerd, 2,62 m.
 • Nederlands Landbouwmuseum; fotokopieën van enkele stukken (1935-1961), archiefnummer 47, ongeïnventariseerd, 0.01 m.
 • Oudheidkamer Wageningen; archivalia, (1910, 1925, 1927), archiefnummer 48, ongeïnventariseerd, 0,06 m.
 • Werkgroep Oprichting van een Historisch Museum te Wageningen (1982-1987), archiefnummer 83, ongeïnventariseerd, 0,06 m [1 portefeuille]

 

2.6 ARCHIEVEN VAN INSTELLINGEN OP HET GEBIED VAN SPORT, RECREATIE EN EVENEMENTEN

Sport

 • Cricket Club Wageningen (1982-2007), archiefnummer 176, ongeïnventariseerd, 2 m.
 • Gymnastiekvereniging Amicitia (1957-2001), archiefnummer 151, ongeïnventariseerd, 3 m.
 • Gymnastiekvereniging Houdt Braaf Stand (1922-2000), archiefnummer 24, plaatsingslijst, 0,75 m.
 • N.V. Sportfondsenbad (1957-1976, ca.), archiefnummer 102, ongeïnventariseerd, 0,5 m.
 • Schaatstrainingsgroep Wageningen (1955-2006), archiefnummer 145, ongeïnventariseerd, 2,5 m.
 • Tennisvereniging High Five (1958-2008), archiefnummer 168, plaatsingslijst, 0,2 m.
 • Voetbalvereniging Go Ahead - Victoria Combination (GVC) (1905-2012), archiefnummer 186, plaatsingslijst, gedeeltelijk openbaar, 3,00 m.
 • Voetbalvereniging ONA’ 53 (1953-1999), archiefnummer 148, inventaris, gedeeltelijk openbaar, 2 m.
 • Voetbalvereniging ONA ’53, documentatieverzameling, (1974-2004), archiefnummer 149, plaatsingslijst, 1,4 m.
 • Wageningse Studenten Roeivereniging 'Argo' (ca. 1925-1985), archiefnummer 118, plaatsingslijst, 7 m.
 • Wageningse Tennis Club 'Watec': zie subrubriek "Recreatie" hieronder.
 • Watersportvereniging Vada (1912-2002), archiefnummer 175, plaatsingslijst, 14 m.
 • WVV/FC-Wageningen [Wageningse Voetbal Vereniging] (1911-1969, ca.), archiefnr. 147, ongeïnventariseerd, 12 m.
 • Documentatiecollectie WVV/FC Wageningen (Collectie Van Rhoon) (1950-1990), archiefnummer 114, plaatsingslijst, 1 m.

 

Recreatie

 

Evenementen

 

2.7 ARCHIEVEN VAN INSTELLINGEN OP POLITIEKE EN IDEËLE GRONDSLAG

 

2.8 ARCHIEVEN VAN LEVENSBESCHOUWELIJKE INSTELLINGEN

 

2.9 ARCHIEVEN VAN FAMILIES EN PERSONEN

 • Familievereniging Van Aggelen (1978-2009), archiefnummer 150, gedeeltelijk openbaar, plaatsingslijst, 3 m.
 • van Amersfoort-Nijhof, Rikje, (1907-1962), archiefnummer 87, inventaris, 0,12 m.
 • van Baren, Ir. H., (1922-1938), ongeïnventariseerd, 0,01 m.
 • Broekema, Prof. Dr. Luitje, hoogleraar Plantenteelt aan de Landbouwhogeschool, (1879-1933), archiefnummer 125, ongeïnventariseerd, 0,25 m.
 • Folmer en Meinders, families, (1766-1945), archiefnummer 134, inventaris, 0,12 m.
 • Hardeman, A.J., (1913-1944), manufacturier, archiefnummer 43, ongeïnventariseerd, 0,01 m.
 • Ketwich Verschuur, Mr. J.D. van, (1979-1980), niet openbaar, ongeïnventariseerd, 0,12 m.
 • Klerck, Willem, raad van Wageningen (1723-1736), archiefnummer 195, ongeïnventariseerd, 0.03 m.
 • Familie van der Laan-Nieuwenhuis (1851-1931, ca.), archiefnummer 139, ongeïnventariseerd, 0,02.
 • Lammers, J.H., handelaar in oude metalen en afvalstoffen, (1914-1958), archiefnummer 88, ongeïnventariseerd, 0,12 m.
 • Mesu, F.P., archiefnummer 156, ongeïnventariseerd, 0,01 m.
 • Maris, Naatje (1839-1923), (1855-1857), leerlinge Franse kostschool Wageningen, archiefnummer 55, inventaris, 0,02 m.
 • Mühlenfeld, G.V., inspecteur van politie te Wageningen 1901-1903, (1901-1910), archiefnummer 155, inventaris, 0,01 m.
 • Oosting, Dr. W.A.J.(1898-1945), docent Landbouwhogeschool, archiefnummer 130, ongeïnventariseerd, 0,87 m.
 • Opstelten: Sigarenfabriek Opstelten en Co, en Ivo W. Opstelten, (1883-1919), archiefnummer 45, inventaris, 0.06 m.
 • J.A.M. Roes en N.V. Wageningsche Lederfabriek v/h J.B. Roes en Zonen (1899-1930), archiefnummer 30, inventaris, 0,01 m.
 • Rol, Ir. Cornelis (1920-1971), (1938-1946), student aan de Landbouwhogeschool gedurende WO II, archiefnummer 138, ongeïnventariseerd, 0,38 m.
 • Snackers-Steuk, familie, (1894-1955), archiefnummer 33, inventaris, 0,02 m.
 • Veenman, familie, (1874-1963), voornamelijk koopakten onroerend goed, archiefnummer 167, inventaris, 0,03 m.
 • Venema-Schaeffer, C., werkzaam bij St. Jeugdwerkzorg, (1949-1977), archiefnummer 49, ongeïnventariseerd, 0,25 m.
 • Viets, familie en familiebedrijven, (19e en 20e eeuw), archiefnummer 39, ongeïnventariseerd, 0,13 m.
 • Vonck, Van Ommeren en Joosting, families, (1619-1893), archiefnummer 166, inventaris, 0,4 m.
 • Van Zadelhoff, familie, (1683-1974), [ook families Van Hattum, Ockerse, Moll, Hachenberg en Joorman], archiefnummer 160, plaatsingslijst, 0,4 m.

 

3. COLLECTIES

 • Afwatering Gelderse Vallei, Archivalia betreffende, (1870 en z.d.), archiefnummer 189, inventaris, 0,05 m.
 • Bergstraat 24, stukken betreffende het pand, (1862-1936), archiefnummer 41, inventaris, 0,01 m.
 • Bewonersgroep huis Wolfswaard (fotokopieën, 1979-1984), archiefnummer 37, inventaris, 0,01 m.
 • Capitulatieakte 5 mei 1945 (1945), archiefnummer 173, 0,03 m.
 • Chartercollectie Van de Bunt (1679-1785), archiefnummer 158, inventaris, 0,25 m.
 • Chartercollectie Challa (1631-1802), archiefnummer 159, inventaris, 0,25 m.
 • Collectie R.A.R. Elders, archiefnummer 170, ongeïnventariseerd, 0,12 m.
 • Collectie Halbertsma, betr. waterstaat te Wageningen, archiefnummer 187, inventaris, 0,05 m.
 • Historisch Museum van Wageningen, archiefnummer 82, index (inventarisatiekaarten) op gefotografeerde objecten, 1 m.
 • Huis De Hulck, Hoogstraat 45-47, (1726-1848), archiefnummer 38, inventaris, 0,03 m.
 • Collectie C.W. Rothuis, betr. Tweede Wereldoorlog 1940-1945, archiefnummer 169, inventaris, 0,12 m.
 • Stukken betreffende een pand aan de Hoogstraat en panden aan de Achterstraat (Herenstraat), (1743-1912), archiefnummer 34, inventaris, 0,04 m.
 • Sportuitwisseling Wageningen-Beckenham, verzameling foto’s, krantenknipsels en documentatie bijeengebracht door H.A. Viets, (1948-1956), archiefnummer 72, ongeïnventariseerd, 0,12 m.
 • Collectie Steenbergen, historische documentatie bijeengebracht door A.G. Steenbergen, archiefnummer 172, ongeïnventariseerd, 1,50 m.
 • Stukken betreffende de uitgave van het boek "Panorama van Johan Haak" (1977), archiefnummer 31, ongeïnventariseerd, 0,01 m.
 • Zeven, Collectie Dr. Ir. A.C., foto's en negatieven van lakzegels, archiefnummer 183, ongeïnventariseerd, 0,4 m.

 

N.B. De onderstaande openingstijden gelden NIET voor het Gemeentearchief!