Wethouder De Brito

Wethouder mw Lara de BritoMevrouw L.D. (Lara) de Brito, wethouder GroenLinks
 

Portefeuille

Gezondheid, Onderwijs en Voedsel

Hieronder vallen de volgende onderwerpen:

 • Gezondheid & Welzijn
 • Jeugd (inclusief Kind centraal en JOGG)
 • Onderwijs (inclusief Onderwijshuisvesting)
 • Laaggeletterdheid
 • Armoedebestrijding & Schulddienstverlening
 • Asiel & integratie
 • Voedseltransitie
 • Stad der Bevrijding (inclusief educatie Vrede & Veiligheid)
 • Implementatie Omgevingswet
 • Stad der Bevrijding (inclusief educatie Vrede & Veiligheid)
 • Democratische vernieuwing (samen met burgemeester (vz) en wethouder Hulshof)

 

tel. 0317 - 49 27 71
e-mail  lara.de.brito@wageningen.nl

Nevenactiviteiten